Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Separáty (příručky)

10.2 K účasti občanských sdružení v řízeních před orgány státní památkové péče

Okruh: Různé

Obsah: tento separát se zabývá možností veřejnosti podílet se na ochraně kulturních památek, zejména hlídáním státních (a samosprávných) orgánů, které jinak památky často na místo ochrany ničí...

stručně jsou rozebrány tyto věci:

- vztah památkového zákona a zákona o ochraně přírody,
- možnosti občanských sdružení vstoupit do řízení,
- argumenty proti odpírání účasti sdružení,
- možnost využití zákona o ochraně přírody ve prospěch ochrany kulturního dědictví

separát dále obsahuje
- návrh novelizace památkového zákona,
- petici za umožnění účasti veřejnosti v řízeních podle památkových předpisů

Smyslem tohoto separátu je ozřejmit co nejůčinnější využití možností k účasti veřejnosti v památkových řízeních za pomoci zákona o ochraně přírody a krajiny
--- ale také snaha o uzákonění přímé možnosti vstupu do řízení podle památkových předpisů.

separat_10-2_pamatky.rtf [116 kB]


Další separáty okruhu Různé

10.1 Jak založit občanské sdružení

10.2 K účasti občanských sdružení v řízeních před orgány státní památkové péče


Tematické okruhy "edice Separáty":

1. Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy
2. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
3. Územní plánování, územní a stavební řízení
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana dalších složek životního prostředí
6. Další otázky ochrany prostředí
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
8. Soudní řízení
9. Přístup k informacím
10. Různé

3fingers 2003