Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Separáty (příručky)

3.1 Územní plánování - územně plánovací dokumentace

Okruh: Územní plánování, územní a stavební řízení

Obsah: Separát 3.1 – “Územní plánování - územně plánovací dokumentace” vysvětluje pojem územního plánování ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a podává přehled jednotlivých typů územně plánovací dokumentace (územní a regulační plány) včetně procesu jejího pořizování.

separat_3-1_UP-tisk.rtf [28 kB]


Další separáty okruhu Územní plánování, územní a stavební řízení

3.1 Územní plánování - územně plánovací dokumentace


Tematické okruhy "edice Separáty":

1. Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy
2. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
3. Územní plánování, územní a stavební řízení
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana dalších složek životního prostředí
6. Další otázky ochrany prostředí
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
8. Soudní řízení
9. Přístup k informacím
10. Různé

3fingers 2003