Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Separáty (příručky)

7.1 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Okruh: Posuzování vlivů na životní prostředí

Obsah: Separát 7.1 – “Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)” seznamuje s procesem posuzování vlivů velkých záměrů (staveb, těžby nerostů ad.) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a jeho jednotlivými stádii.

separat_7-1_EIA-tisk.rtf [52 kB]


Další separáty okruhu Posuzování vlivů na životní prostředí

7.1 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)


Tematické okruhy "edice Separáty":

1. Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy
2. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
3. Územní plánování, územní a stavební řízení
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana dalších složek životního prostředí
6. Další otázky ochrany prostředí
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
8. Soudní řízení
9. Přístup k informacím
10. Různé

3fingers 2003