Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Separáty (příručky)

10.1 Jak založit občanské sdružení

Okruh: Různé

Obsah: tento separát nabízí stručný návod jak založit občanské sdružení tak, aby se mohlo účastnit správních řízení a mělo přitom nárok na osvobození od některých správních poplatků, dále nabízí několik poznámek k zajištění řádné existence sdružení;

separát obsahuje tyto přílohy:
- vzor stanov,
- vzor návrhu na registraci,
- vzor zápisu z členské schůze,
- vzor plné moci jednat jménem sdružení

separát dále obsahuje
- zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,
- vyhlášku ministerstva finnací č.81/1995 Sb. o osvobození od správních poplatků
- a seznam správních úkonů, na které se toto osvobození vztahuje

separat_10-1_zalozeni-obc-sdruz-final.rtf [130 kB]


Další separáty okruhu Různé

10.1 Jak založit občanské sdružení

10.2 K účasti občanských sdružení v řízeních před orgány státní památkové péče


Tematické okruhy "edice Separáty":

1. Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy
2. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
3. Územní plánování, územní a stavební řízení
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana dalších složek životního prostředí
6. Další otázky ochrany prostředí
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
8. Soudní řízení
9. Přístup k informacím
10. Různé

3fingers 2003