Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Sázava stále v ohrožení

[ 02. 12. 2004 ]

tuto aktualitu jsme převzali ze serveru www.iNika.cz

V polovině října zaslalo zájmové sdružení obcí KLID dopis adresovaný ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Podepsali ho starostové obcí Jesenice, Lešany, Libeř, Okrouhlo, Psáry, Tisem, Václavice a Vojkov a starostka města Jílového u Prahy, ve kterých dohromady žije více než 15 tisíc obyvatel.

V dopise se ohradili proti nepřijatelnému střetu zájmu na úřadě MŽP. Ten měl ovlivnit stanovisko ministerstva ke spornému vedení dálnice D3 Benešovskem a Dolním Posázavím. Týkal se zaměstnankyně ministerstva Ing. Jaroslavy Honové (ODS) , která poskytla v srpnu tohoto roku Středočeskému kraji vyjádření, ve kterém zcela v rozporu se všemi předchozími stanovisky MŽP odsouhlasila devastační variantu vedení D3 Dolním Posázavím. Nejednala v tu chvíli jako nestranný odborník, ale jako zastupitelka strany, jejíž stanovisko v tu chvíli hájila.

Ministerstvo doposud vždy upřednostňovalo zkapacitnění stávající rychlostní komunikace I/3 (s alternativou varianty PROMIKA), Ing. Honová však odsouhlasila opačné řešení. "Až do této chvíle ministerstvo jednoznačně mluvilo o tom, že nejlepší řešení pro obyvatele i krajinu je opravit stávající silnici E55, tzv. starou benešovskou," říká jednatel Krajiny 2000 Ing. Šmíd.

Změnou postojů je překvapená i bývalá náměstkyně životního prostředí, dnes odborná konzultantka Zeleného kruhu Eva Tylová: "v tomto duchu se vedla veškerá jednání. Udělejme maximální možné úpravy na vyčerpání kapacity této rychlostní silnice a za nějakých deset, patnáct let uvidíme, jestli je ještě potřeba stavět jílovskou dálnici. "

Minulý ředitel odboru pro posuzování vlivu na životního prostředí Ing. Martin Říha toto hledisko důsledně dodržoval. Ke změně došlo až s příchodem Honové. Její stanovisko bylo vydáno nečekaně a bez jakéhokoliv předchozího varování. Média tento krok téměř nezaznamenala. Situace nahrála prodálničním zastupitelům, aby na svém posledním zasedání, odhlasovali vedení problematické dálnice D3 dolním Posázavím.

Ing. Honová, stále ještě platná zastupitelka za občanské demokraty, navzdory zákonu č. 130/2000, paragrafu 5, odstavce 2/a o volbách do zastupitelstev krajů a podle zákonu č. 65/1965 Zákoníku práce, paragrafu 27, odstavce 4, měla zvednout ruku pro návrh, který sama jako zaměstnankyně MŽP doporučila.

Nakonec k této absurdní situaci nedošlo, neboť tlak zástupců obcí a veřejnosti donutil zastupitele kraje schválení tohoto klíčového dokumentu odložit. Zdálo se, že je dost času celou věc prošetřit a napravit pochybení Ing. Honové. Sdružení obcí KLID tedy ve zmiňovaném dopise požádalo o opětovné posouzení všech variant vedení dálnice na jih.

Odpovědí bylo zopakování srpnového rozhodnutí, podepsané tentokrát náměstkyní Ing. Jiráskovou. Ta opět odmítla tzv. nulovou variantu, tedy nestavět dálnici žádnou a odvolala se na usnesení vlády, kde se stanovuje vybudovat dálniční koridor směrem na jih. Nikde však není řečeno, jakých parametrů má být. Dálniční kvótu má naplnit pouze úsek Tábor- České Budějovice, úsek České Budějovice - Dolní Dvořiště má mít rychlostní parametry silnice a úsek Praha - Mezno není specifikován. Je až na rozhodnutí Středočeského kraje, jakou podobu mu dá. Obě úřednice MŽP tedy předjímali pozdější rozhodnutí.

Varianta Zenkl-Vyhnálek, kterou Ing. Jirásková navrhuje jako vhodnou pro životní prostředí, sice vede v jižní části blíže stávající benešovské silnici, takže bude mít menší dopad na přírodu, ale v kritickém místě dolního Posázaví trasu stabilizované (Jílovské) varianty kopíruje téměř do puntíku.

Variantě PROMIKA, které bylo doposud MŽP nakloněno, je vyčítáno, že vede hustě osídlenou oblastí. V případě, že by úsek Praha - Mezno mohl mít podobu rychlostní silnice, jako například Mladoboleslavská silnice, byl by dopad na obyvatelstvo taktéž minimální. Ani v opačném případě nevidí dopravní expert Ing. Jan Klika problém: "varianta PROMIKA má několik subvariant a vždycky alespoň jedna parametry dálnice obsahuje. " Mrzí ho však jiná věc. "MŽP opět přijímá argumenty Ředitelství silnic a dálnic, které jsem jim podrobně vyvrátil v třístránkovém materiálu zaslaném přímo panu Říhovi a on je akceptoval! " Není třeba připomínat, že informovaní řidiči stejně využijí při cestě do Prahy kratší a nezpoplatněnou silnici E55, oproti Jílovské variantě D3.

Ing. Jirásková se dopouští ještě jednoho omylu. Tvrdí, že v úseku Praha- Miličín se nenachází žádné velkoplošně chráněné území, kde by výstavba nových komunikací byla zákonem zakázaná. Dolní Posázaví má statut přírodního parku, byť s malým stupněm ochrany. "Za ministra Kužvarta jsme připravovali v Dolním Posázaví CHKO, ale jeho odstoupením a odvoláním náměstkyně Tylové jsme ztratili spojence pro tuto věc. Nicméně stále to není uzavřené, " říká Ing. Šmíd a zároveň poukazuje na několik VKP (významných krajinných prvků) a dvě oblasti s charakterem naturových biotopů.

Dolní Posázaví je také jedinečná rekreační oblast, nacházející se 15 km od Hlavního města Prahy. Romantické údolí řeky Sázavy lemované železniční tratí Posázavského pacifiku vysoko ve skalách nad řekou jezdí obdivovat turisté z celé Evropy.

Když v roce 2001 povolil bývalý ministr životního prostředí Kužvart výjimku ze zákona o ochraně životního prostředí v případě dálnice D8 přes České středohoří a jeho argument zněl, že věci zašly příliš daleko, dušoval se, že je to naposledy, co MŽP ustupuje betonářské lobby. Uplynuly tři roky, na ministerstvu MŽP sedí jiný člověk, ale situace se opakuje. Ministerstvo opět podléhá politickým tlakům a přes protesty občanských a ekologických sdružení pouští trasu dálnice do zachovalé a nedotčené krajiny.

Jak moc tento politický handl ministr životního prostředí potřebuje, ví jen on sám.

Autor: Oldřich Janeba

tuto aktualitu jsme převzali ze serveru www.iNika.cz

[ tisk... ]

Související kauza: územní plán velkého územního celku okresu Benešov


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003