Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 22. 03. 2005 ]

Tisková zpráva Ateliéru pro životní prostředí; EKO Břevnov,
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 a Centra SOS Praha

Hlavní město Praha chce tento rok zahájit výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která je součástí plánované severozápadní části městského okruhu. Obyvatelé Břevnova i občanská sdružení koalice SOS Praha považují výstavbu křižovatky z mnoha důvodů za zcela nepřijatelnou. Jejich stanovisko podporuje i senátor Karel Schwarzenberg zvolený za Prahu 6.

Ministerstvo dopravy zamítlo na začátku března odvolání (a jeho doplnění) občanských sdružení Ateliér pro životní prostředí (AŽP) a Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. Stavební povolení pro mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Malovanka tím sice formálně nabylo právní moci, zásadní nedostatky této stavby se tím neodstranily.

Místní občané i mnohá sdružení koalice SOS Praha považují plánovanou stavbu za zcela nepřijatelnou a využijí všech právních prostředků, aby stavbě zabránili. Magistrát hlavního města Prahy ani politická reprezentace města nebyly schopny v rámci povolovacích řízení vyvrátit argumenty, které jasně dokazují, že velkokapacitní mimoúrovňovou křižovatku nelze umístit do hustě obydlené oblasti Prahy 6.

  Pět hlavních důvodů, proč nesmí být zahájena výstavba MÚK Malovanka
 1. V severozápadním segmentu města je nutné nejprve zprovoznit silniční (pražský) okruh (SO). Příprava městského okruhu (MO) má na severozápadě Prahy oproti připravenosti SO značný náskok. Pokud bude zprovozněn MO dříve než SO, širší centrum zahltí tranzitní doprava v míře, jakou denně můžeme sledovat na Barrandovském mostě nebo Jižní spojce (1).

 2. Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, kterou bude podle údajů Ústavu dopravního inženýrství projíždět 125 000 aut denně (oproti současným 50 000 aut denně), se nachází v oblasti, kde jsou již v dnešní době překračovány zákonem povolené limity hluku a znečištění ovzduší (2).

 3. Projekt MÚK Malovanka svým technickým řešením fixuje povrchovou variantu břevnovské radiály, byť o definitivní podobě radiály se teprve jedná a Městská část Prahy 6 přislíbila obyvatelům Břevnova prosazování tunelové, resp. zahloubené varianty.
  Dosavadní projekt MÚK dále neobsahuje odbočení z MO od východu do Břevnova a na Strahov a naopak napojení odtud na MO východ. To znamená, že tento důležitý dopravní vztah by neúnosně přetěžoval sousední MÚK Prašný most, která musí napojit celou oblast Bubenče a Dejvic včetně směrů na Horoměřice, Suchdol a Roztoky.

 4. Velkokapacitní křižovatka (křižovatka bude mít rozlohu jako kruhový objezd na Vítězném náměstí) zničí urbanisticky hodnotné území v bezprostřední blízkosti komplexu Pražského hradu a zlikviduje bez adekvátní náhrady vzrostlou zeleň v této oblasti (3). Model křižovatky v navržené podobě je i se stručným popisem k dispozici na oficiálních stránkách MČ P6 - http://www.praha6.cz/rozvoj/projekty/projekt.php?ID=7

 5. Řízení o povolení uvedené stavby vedli úředníci, kteří jsou pracovněprávně i ekonomicky podřízeni hlavnímu městu, jež je v tomto případě stavebníkem, který má na kladném výsledku řízení bezprostřední zájem. Podjatost úředníků je zřejmá i z textu stavebního povolení, v němž se v rozporu s podkladovou dokumentací mj. uvádí: "Zprovoznění této mimoúrovňové křižovatky nepředstavuje žádná rizika pro znečištění ovzduší."

Z uvedených důvodů vyzýváme vedení hlavního města, aby nezahajovalo stavbu MÚK Malovanka!

  Poznámky:
 1. (1) Zprovoznění SO před MO předpokládají i městem schválené strategické dokumenty Rozvoj dopravního systému a Strategický plán hl. m. Prahy. K severozápadní části SO však nebylo zahájeno ani územní řízení a vláda pro nedostatek financí pozastavila přípravu projektu až do roku 2007.

 2. (2) Nadlimitního zatížení si je vědom i investor - v dokumentaci ke stavebnímu povolení MÚK Malovanka mj. uvádí, že po dokončení stavby křižovatky "bude oblast obytné zástavby, umístěná podél východní větve ul. Patočkova - Myslbekova, kritickým územím zasaženým nadlimitními dopady znečištění ovzduší od automobilové dopravy". I kvůli "nadměrným hodnotám hlukového zatížení" investor v citované dokumentaci uvádí, že při zahájení stavby musí být v obytných domech jižní strany Patočkovy ulice provedena výměna oken a namontováno zařízení pro nucené větrání. - viz kopie Přílohy A Dokumentace k SP 03.2001, str. 5 a 28.

 3. (3) Kvůli výstavbě MÚK Malovanka požádal investor o povolení kácení více než 200 vzrostlých stromů, aniž by navrhl adekvátní náhradní výsadbu. Povolení o kácení zatím nebylo uděleno, řízení vedené na Odboru péče o prostředí na Praze 6 je v tuto chvíli přerušeno.

Kontakty pro novináře:
JUDr. Petr Kužvart (Ateliér pro životní prostředí) tel.: 241 432 972; petr.kuzvart@ecn.cz
JUDr. Aleš Ohrablo (EKO Břevnov) - tel.: 603 260 123; ekobrevnov@seznam.cz

3fingers 2003

Přílohy v elektronické podobě:
a) Městský okruh - dálnice uprostřed města (text Štěpána Boháče z o.s. Oživení);
b) Trasa MO a její dopady na Prahu 6 - zakreslení do mapy. V elektronické podobě k dispozici také na www.sospraha.cz

[ tisk... ]

Související kauza: MÚK Malovanka


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003