Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 08. 12. 2005 ]

Nastal čas na humanizaci hlavních komunikací v severní části Prahy

V únoru loňského roku vláda přijala (zřejmě s vědomím a podporou pražské radnice) novou strategii Ministerstva dopravy týkající se financování dopravních sítí. Tato strategie mj. překvapivě upřednostnila výstavbu málo efektivní (leč lukrativní) jihozápadní části Pražského (vnějšího) okruhu (PO) na úkor zbrzdění přípravy a výstavby jeho nejpotřebnější a nejefektivnější severozápadní části Ruzyně – Březiněves, která by významně odlehčila i Jižní spojku. Tím se zásadně oddálily vyhlídky na zlepšení dopravní a ekologické situace v celé severní polovině Prahy. Ke zdržení SZ části PO vede i to, že investor nepřipravuje její vylepšené řešení, které prošlo procesem posuzování vlivů na životní prostředí a je k němu vydáno souhlasné stanovisko ministerstva. Ředitelství silnic a dálnic dosud připravuje původní nevhodné řešení podle Územního plánu hl.m.Prahy s umístěním MÚK Výhledy a trasy kolem Dolních Chaber těsně u obytné zástavby a navíc s rizikovým dvoupatrovým mostem přes Vltavu. Získání územního rozhodnutí pro suchdolský obchvat tak není v dohledu. Přesto je zřejmé, že pro řešení tíživé situace v severní polovině Prahy i nadále zůstává nejnaléhavější prioritou výstavba severozápadní části PO, která nejvíce odlehčí Letné, Břevnovu a Libni.

Na severozápadě nelze stavět Městský okruh (MO), dokud nebude postaven PO. V dnešní době již není možné zopakovat případ severojižní magistrály, tj. prvořadou výstavbu velkokapacitní komunikace uvnitř města. A to nejen pro existenci paragrafu o poškozování životního prostředí, ale i v důsledku nárůstu automobilové dopravy – pro tento případ není MO dimenzován a jeho provozuschopnost nelze prokázat. Odklad SZ části PO tak nevyhnutelně vede k odložení výstavby severní části MO. To ale nijak nevadí, protože tato část MO neodlehčí severojižní magistrálu a dosud sledovaná trasa MO, tzv. „Blanka“ významně neodlehčí ani Letenské náměstí, jak znovu potvrdily výsledky nového modelového výpočtu zveřejněné Ústavem dopravního inženýrství hl.m.Prahy na mimořádném jednání zastupitelstva Prahy 6.

Dalším důvodem pro zastavení přípravy MO „Blanka“ je, že bez PO se neuvolní ulice pro výstavbu hloubených tunelů MO, které jsou umístěny právě do dosavadní trasy životně důležitého II. dopravního okruhu. To se týká i tzv. 2. stavby Strahovského tunelu s mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Malovanka, která však má i další závady. Kromě toho, že neúnosně zasahuje do obytného území, v ní chybí důležitý výjezd z MO od východu do Břevnova a na Strahov i napojení pro opačný směr. Tyto dopravní vztahy by musely využívat MÚK Prašný most, která by byla dopravně přetížená a tím by ohrožovala provoz na MO. Řešení MÚK Malovanka je nutné změnit i proto, že předurčuje nesmyslnou trasu „Blanka“ pro severní část MO a neumožňuje jiné než povrchové či hloubené vedení Břevnovské radiály v Patočkově ulici, které již není přijatelné pro dotčené obyvatele ani pro Městskou část Praha 6. Na Malovance je dnes potřebné jen přemostění výjezdu ze Strahovského tunelu, kterým lze pronikavě zvýšit kapacitu dnešní úrovňové křižovatky potřebnou pro uzavření průjezdu přes Malou Stranu a Křižovnické náměstí.

Změnu v pořadí výstavby jednotlivých úseků Pražského okruhu je nyní třeba využít k vyřešení zásadních námitek z hlediska životního prostředí proti barbarskému trasování MO „Blanka“ kolem Pražského hradu i navazujících úseků Břevnovské a Prosecké radiály, které je obsaženo v územním plánu podle zastaralé koncepce automobilových komunikací ZÁKOS. Vzniklé mezidobí umožní zásadně přehodnotit a „polidštit“ dosavadní návrh těchto úseků, podobně jako k tomu již došlo u Radlické radiály a MO na Smíchově. I když pro tunel Mrázovka nebyly přijaty naše návrhy na levnější čtyřpruhové řešení s bezpečným odbočením do radlického údolí vpravo (a nikoli vlevo), tato část MO působí příznivě jako obchvat dolního Smíchova, který převzal část průjezdné dopravy, aniž zhoršil situaci na navazujících komunikacích. Takové přínosy však již nemá dosavadní návrh severní části MO, která naopak vede k poškozování životního prostředí v okolních obytných oblastech (Břevnov, Dejvice, Libeň). Dokládají to modelové výpočty dopravního zatížení a znečištění ovzduší již pět let.

Proti dosavadnímu řešení v územním plánu je třeba přehodnotit umístění Břevnovské radiály kolem kláštera ve prospěch ražené varianty, vymístit Proseckou radiálu z ulice V Holešovičkách kolem nemocnice Bulovka a především změnit celý úsek MO mezi Strahovským tunelem a navrhovaným tunelem pod Vltavou. Cílem je jednak zahrnout do území chráněného Městským okruhem i centrální část Prahy 6, která si to jistě zaslouží daleko více, než např. odstavné nádraží v Michli a jednak nahradit konkurenční účinek trasy „Blanka“ vůči souběžné trase PO spoluprací první etapy MO s PO na dopravním odlehčení vnitřního města. Tím se na jedné straně odstraní devastační účinek MO „Blanka“ na okraj památkové rezervace a posílí odlehčovací účinek PO pro Letnou a na druhé straně se postupně, ale spolehlivě ochrání tř. Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí i Svatovítská před průjezdnou dopravou.

Nový návrh MO s pracovním názvem „Juliska“ spojuje výhody někdejších variant P6-DUA a „Dana“ a využívá průchod pod Vltavou jako „Blanka“ s tím, že první etapa jeho výstavby vede od Strahovského tunelu do Podbaby. Druhou etapu MO „Juliska“ bude vhodné vybudovat až po dokončení hlavních komunikací v Libni a Radlické radiály. Odložení dostavby severní části MO také umožní dříve vybudovat naléhavější úpravy a úseky ve východní části Prahy, které jsou nezbytné pro odlehčení severojižní magistrály. Především jde o dostavbu Průmyslové a Kbelské na bezkolizní trasu a první etapu definitivního zaústění Prosecké radiály (ražený tunel ve směru Libeňské spojky) – viz schemata upravené koncepce 2006 a rozdílných účinků MO „Blanka“ a „Juliska“ v etapě 2010-12.

Jsme přesvědčeni, že humanizaci ZÁKOSu nemůže zastavit ani nedávné rozhodnutí pražského zastupitelstva o vynaložení dalších přibližně tři čtvrtě miliardy korun na nesmyslnou trasu MO „Blanka“ a nevyhovující řešení MÚK Malovanka.

V Praze dne 12. prosince 2005
Jiřina Juláková
předsedkyně sdružení

[ tisk... ]

Související kauza: městský okruh - dálnice uprostřed města


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003