Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 08. 03. 2006 ]

tisková zpráva sdružení ARNIKA

Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu rozhodl, že první z dvojice plánovaných mrakodrapů „Epoque“ společnosti ECM na Pankrácké pláni nebude procházet procedurou hodnocení vlivů na životní prostředí. Tzv. proces EIA není podle magistrátu na stavbu mrakodrapu zapotřebí. Jde přitom o velmi kontroverzní projekt, ke kterému vydalo nesouhlasná stanoviska několik občanských sdružení, vědecká rada Národního památkového ústavu i místní obyvatelé. Na vážné nedostatky projektu upozorňují také státní instituce i vyjádření Hlavního města Prahy.

Rozhodnutí magistrátu je šokující. Zákon úředníkům umožňuje upustit od hodnocení vlivů na životní prostředí, v praxi se tak ovšem stává jen u banálních záměrů, proti nimž nemá nikdo žádné námitky. U kontroverzní stavby, k níž existuje mnoho závažných výhrad odborníků i občanů to je ale velmi nestandardní řešení, které lze vnímat spíše jako výsledek politických a finančních tlaků než jako objektivní posouzení situace na Pankráci,“ řekl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Magistrát odmítnutím procesu EIA odřízl občanům poslední cestu, jak se ke stavbě mrakodrapu vyjádřit. EIA je totiž v českém právním řádu jedinou možností, jak vyslechnout a zohlednit při rozhodování o nových stavbách názory občanských sdružení i jednotlivých obyvatel města. Úřad pak objedná nezávislou expertizu, která musí zohlednit všechny námitky a navrhnout všestranně přijatelné řešení. „Vzhledem k tomu, že magistrát celý proces uzavřel, budou už probíhat jen jednání developerů se stavebním úřadem. Veřejnost bude z rozhodování o zcela zásadním urbanistickém zásahu vyloučena. O budoucí podobě Prahy de facto rozhodne několik úředníků,“ řekl Skalský.

Podle právníka Arniky Mgr. Lukáše Matějky existuje celá řada důvodů, proč měl magistrát provést posouzení EIA. „K projektu na stavbu dvojice mrakodrapů Epoque existuje celá řada výhrad. Odborná rada Národního památkového ústavu tvrdí, že stavba ohrožuje setrvání Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hygienická stanice hlavního města Prahy napsala, že v oblasti Pankráce jsou již dnes překračovány zákonné limity pro hluk a znečištění vzduchu a tato situace se dále zhorší. Samo Hlavní město Praha uvedlo ve svém posudku, že záměr zhoršuje dopravní situaci a neodpovídá územnímu plánu vzhledem k závazným koeficientům zeleně. Tyto rozpory lze stěží vyřešit bez podrobné expertizy a ve všech povolovacích řízeních bude tudíž chybět objektivní a odborný důkaz, že stavba neničí prostředí Prahy,“ vysvětlil Matějka opodstatněnost procesu EIA. Podle něj nelze opomenou ani fakt, že proti stavbě mrakodrapů se vyjádřila drtivá většina obyvatel Pankrácké pláně.

Ačkoliv výsledek hodnocení vlivů na životní prostředí je jen jedním z odborných podkladů pro povolení staveb, expertiza je způsobem, jak nezávisle a všestranně vyhodnotit problematické záměry,“ tvrdí Martin Skalský. „Magistrát přikročil k nedemokratickému způsobu rozhodování. Vzkázal tak občanům, že několik úředníků a politiků může prosadit jakýkoliv zásah do tváře Prahy, i když s tím samotní obyvatelé nesouhlasí a záměr je prokazatelně špatný.“ Podle Skalského se budou občanská sdružení účastnit navazujících správních řízení, protože je pro ně omezování diskuse o pankráckých mrakodrapech nepřijatelné. Stavební úřad pro Prahu 4 již v souvislosti s hotelem „Epoque“ zahájil územní řízení.

Informace o zjišťovacím řízení procesu EIA: http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA161

Přílohy:

Hlavní výhrady vůči projektu mrakodrapu „Epoque“

Stavba zhorší dopravní zatížení lokality
Pankrácká pláň patří v současné době k lokalitám nejvíce zatíženým automobilovým provozem. V oblasti dochází k neustálému překračování hygienickým limitům pro znečištění ovzduší a míru hluku. „Hlavní město sděluje, že po uvedení navrhovaného areálu do provozu bude docházet k překračování limitů kvality ovzduší pro obyvatele přilehlé obytné zóny.“ Hygienická stanice hlavního města Prahy tento závěr potvrzuje a konstatuje: „Z výpočtů hluku z dopravy na veřejných komunicích vyplývá, že již překročené limity hluku z dopravy budou nadále zhoršovány (po naplnění dostavby pentagonu se dopravní zátěž v ulici Milevská zvýší o více než dvojnásobek původního stavu).“

Nejsou splněny koeficienty zeleně
Projekt mrakodrapového hotelu Epoque odporuje závazné části územního plánu, pokud jde o dodržení poměru zastavěných ploch a zeleně. Jak konstatuje Hlavní město Praha, „pro uvedení záměru do souladu s územním plánem by bylo nutné dle kontrolního výpočtu … navýšit zeleň na terénu minimálně o 835 m2.“ Podle zákona by takový projekt vůbec neměl být schválen, protože přispívá ke zhoršení životního prostředí ve městě.

Mrakodrap narušuje panorama Prahy
Vědecká rada Národního památkového ústavu označila projekt za „neslučitelný z hlediska dopadu na charakteristické krajinné hodnoty Prahy.“ Projekt podle ní „zmnožuje a fixuje, namísto, aby cíleným úsilím eliminoval či alespoň zmírnil zásadně negativní dopad realizované výstavby výškových budov socialistické éry na krajinné hodnoty města.“ Hlavní konzervátor NPÚ žádal, aby byl projekt řádně posouzen v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí a hodnoty historického jádra města, což pražský magistrát odmítnul.

Obyvatelé mrakodrapy nechtějí
Z vyhodnocení dvou anket pořádaných v oblasti Pankráce v minulých letech vyplynulo, že drtivá většina obyvatel výstavbu mrakodrapů zásadně odmítá. Veřejnost považuje další luxusní kancelářské komplexy za nadbytečné a nepřínosné. Místo nich by obyvatelé uvítali výstavbu dalších bytů, vznik centrálního náměstí a zejména vytvoření kulturního a sportovního zázemí pro tisíce obyvatel pankráckých sídlišť. Obyvatelé v anketě dále uváděli jako žádoucí například knihovnu, zdravotnické zařízení a další zeleň.

Kontakt:
Martin Skalský, martin.skalsky@arnika.org, tel: 775_168_026
Tiskový mluvčí sdružení ARNIKA:
Marek Jehlička, marek.jehlicka@arnika.org, tel/fax: 222_781_471, mobil: 606_727_942

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003