Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 12. 05. 2006 ]

společná tisková zpráva
Ateliéru pro životní prostředí, Občanské iniciativy Pankráce, Pankracké společnosti a sdružení Arnika

PRAHA – Centrum světového dědictví UNESCO odpovědělo na stížnost občanských sdružení (1) kvůli chystaným mrakodrapům na pražské Pankrácké pláni. Ředitel Centra světového dědictví Francisco Bandarin ve svém dopise (2) Arnice potvrdil, že mrakodrapy mohou znamenat pro Českou republiku opravdu velký problém. Na základě podnětu občanských sdružení zahájilo UNESCO šetření a Česká republika teď bude muset vysvětlovat, proč s Výborem pro světové kulturní dědictví předem nekonzultovala projekt výškových budov, které mohou výrazně narušit historické panorama města. Česko tím porušilo mezinárodní úmluvu. Šetření zahraničních expertů může podle odborníků (3) vést k pozastavení zápisu Prahy na listině světového dědictví.

„Centrum světového dědictví nebylo informovováno o žádných stavebních projektech velkého rozsahu v blízkosti nebo uvnitř památky světového dědictví. Povinností stran Úmluvy je chránit památky na svém území a také informovat Centrum světového dědictví o veškerých prováděných projektech, které mohou ohrozit integritu příslušné památky,“ napsal Arnice a šesti dalším občanským sdružením ředitel Centra světového dědictví Francisco Bandarin. Potvrdil tak hlavní výhradu občanských sdružení, že Česká republika nekonzultovala s centrálou UNESCO projekt na výstavbu „moderní protiváhy Pražského hradu“, jak investoři nazývají plánované City Pankrác, a porušila tak závazek daný podpisem Úmluvy o světovém kulturním dědictví.

Podle Martina Skalského z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika může celá věc skončit mezinárodním skandálem. „Jak ukazují nedávné příklady z Vídně a Kolína nad Rýnem, UNESCO je v případě vyspělých evropských států nekompromisní. Porušování pravidel pro ochranu památek může vést k pozastavení zápisu Prahy na listině UNESCO nebo i jejímu úplnému vyškrtnutí.“ Podle Skalského občanská sdružení podnikla všechny kroky k vyřešení problému na úrovni České republiky, avšak bez výsledku. „Přede dvěma měsíci jsme jednali s náměstkem primátora hlavního města Prahy Janem Bürgermeisterem a ředitelem Odboru památkové péče Janem Kněžínkem. Z jednání se nám dosud nepodařilo získat ani zápis. Náměstek Bürgermeister přislíbil, že Praha se sama obrátí na UNESCO, avšak dodnes se tak nestalo. Obáváme se, že na úrovni města Prahy není žádná vůle se problém zodpovědně zabývat.“

Developerská společnost ECM již získala některá povolení ke stavbě dvojice mrakodrapů „Epoque“ a hrozí, že může být vydáno klíčové rozhodnutí o umístění staveb. Kdyby se pak Česká republika rozhodla, že zápis v UNESCO je pro ni cennější než pražské mrakodrapy, bylo by již velmi obtížné stavbám zabránit. Prahu potažmo Českou republiku by navíc takový proces vyšel velmi draho, jak ukazují podobné zkušenosti z jiných evropských měst (4).

Podle dostupných informací nyní prošetřuje povolení vydaná Odborem památkové péče pražského magistrátu Ministerstvo kultury. Má tak největší pravomoc zasáhnout do dění. Zrušením vydaných povolení by se celý úřední proces pozastavil a vznikl by prostor, aby kontroverzní stavby mohlo posoudit UNESCO a projekt mohl být změněn.

Ředitel Centra světového dědictví UNESCO Francisco Bandarin se na základě podnětu Arniky a šesti dalších občanských sdružení obrátil dopisem na úřady České republiky se žádostí o vysvětlení vzniklé situace. Zároveň požádal ICOMOS (Mezinárodní výbor památek a sídel) o zpracování nezávislé expertízy projektů hrozících pražské Pankrácké pláni. Na základě shromážděných informací a názoru zahraničních odborníků UNESCO zváží další postup. Pokud se potvrdí, že by další mrakodrapy na Pankráci poškodily historické panorama stověžaté matky měst, bude zřejmě Výbor světového dědictví trvat na zastavení projektu City.


Přílohy:

(1) Přehled občanských sdružení, která se obrátila na UNESCO:

* Ateliér pro životní prostředí
JUDr. Petr Kužvart, tel. 241 432 972, e-mail: petr.kuzvart@ecn.cz

* Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika
Martin Skalský, tel. 775 168 026, e-mail: martin.skalsky@arnika.org

* Klub za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, tel. 602 307 757, e-mail: k.beckova@seznam.cz

* Občanská iniciativa Pankráce
Marie Janoušková, tel. 603 330 196, e-mail: soip.praha4@seznam.cz

* Památkářská obec Českokrumlovská
PhDr. Zbyněk Dočkal, telefon a fax: 380 712 697

* Pankrácká společnost
Zdeněk Holeček, tel. 604 625 983, e-mail: zholecek@eeznam.cz

* Sdružení občanů postižených Severojižní magistrálou
Alžběta Rejchrtová, tel. 261 211 554, e-mail: rej@ujv.cz


(2) Překlad dopisu UNESCO Arnice

27. dubna 2006

Vážení,

velice Vám děkuji za Váš dopis z 21. března 2006 a za informaci ohledně prostoru historického centra Prahy, zapsaného na Listinu světového dědictví v roce 1992.

Centrum světového dědictví nebylo informováno o žádných stavebních projektech velkého rozsahu v blízkosti nebo uvnitř památky světového dědictví. Proto předávám tento dopis a Vámi poskytnuté fotografie k vyhodnocení poradnímu orgánu Úmluvy, ICOMOSu. Dopis předávám rovněž k zaslání připomínek státním úřadům, Stále misi České republiky v UNESCO a Národnímu výboru České republiky pro UNESCO.

Rád bych Vás informoval, že povinností stran Úmluvy je chránit památky na svém území a také informovat Centrum světového dědictví o veškerých prováděných projektech, které mohou ohrozit integritu příslušné památky. To uvádí odstavec 172 Operačních směrnic:

„Výbor světového dědictví vyzývá členské státy Úmluvy, aby informovaly Výbor prostřednictvím Sekretariátu o svých záměrech provádět nebo schvalovat v oblasti chráněné Úmluvou větší rekonstrukce nebo nové stavby, které mohou ovlivnit kulturně historickou hodnotu daného statku. Upozornění by mělo být poskytnuto neprodleně (například ještě před projektováním základních dokumentů ke konkrétním projektům) a před činěním jakýchkoliv rozhodnutí, jež může být obtížné zvrátit, tak, aby Výbor mohl napomáhat v hledání vhodných řešení k zabezpečení plné ochrany výjimečných světových hodnot.“

Rád bych Vám poděkoval za Váš zájem o ochranu světového dědictví.

S pozdravem, Francesco Bandarin
Ředitel Centra světového dědictví UNESCO

Na vědomí:
Stálá mise České republiky v UNESCO
Výbor České republiky pro UNESCO
ICOMOS


(3) Obavy, že bude Praha kvůli mrakodrapům vyškrtnuta ze seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO vyjádřilo více než 150 českých památkářů a odborníků na památkovou péči. Mezi nejvýznamnější osobnosti vystupující proti výstavbě mrakodrapů na Pankráci patří Doc. Josef Štulc, prezident české sekce Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a donedávna hlavní konzervátor Národního památkového ústavu, či architekt Vlado Milunić, spoluautor Tančícího domu v Praze.


(4) Když Vídeň žádala o zápis na listinu UNESCO a zároveň povolila výstavbu výškových budov u nádraží Wien Mitte, dostala se do konfliktu s Výborem světového dědictví. UNESCO odmítlo zapsat Vídeň na seznam Světového kulturního dědictví, pokud nebude stavba mrakodrapů zrušena. Vídeňská radnice pak musela situaci řešit cestou složitých jednání a vysokých finančních prostředků na kompenzaci investorů, kterým již na stavbu budov vznikl právní nárok. Teprve po zrušení projektu mrakodrapů souhlasil Výbor pro světové dědictví s udělením statutu památky UNESCO. Konkrétní částku, kterou Vídeň musela jako kompenzaci investorům zaplatit, radnice nikdy nezveřejnila. Lze se dohadovat, že šlo řádově přinejmenším o miliony, ale možná i desítky milionů EUR.

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003