Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 28. 11. 2006 ]

Teprve nyní vycházejí najevo důsledky nedemokratických praktik v přípravě a schvalování územního plánu Prahy v 90. letech. Podle něj se nyní snaží pražská radnice společně se stavební lobby prosadit stavbu, která není aktuální a přitom je v rozporu s veřejným zájmem a některými zákony.

Jde o více než pětadvacetimiliardovou investici Městského okruhu v tzv. trase „Blanka“, která by nyní propojila Strahovský tunel s Proseckou radiálou do jediné a nejkratší, velkokapacitní a bezkolizní diametrály. V těchto dnech probíhá řízení o povolení první stavby Špejchar — Pelc Tyrolka. Účastníkem řízení je i občanské sdružení EKO Břevnov z oblasti, která je v posledních dvou letech postižena skokovým nárůstem průjezdné dopravy po otevření tunelu Mrázovka. Její další značný vzrůst by nastal po zprovoznění dosud připravovaného propojení MO Blanka a kromě Břevnova by postihl i řadu jiných oblastí. Mimo jiné i obytnou čtvrť Rokoska kolem libeňské ulice V Holešovičkách (Prosecké radiály), která je již nyní zasažena nadlimitním znečištěním ovzduší z automobilové dopravy. Další vědomé znečišťování je v ČR poškozováním životního prostředí, které je trestným činem a trestná je i jeho příprava. Ekologická sdružení na tuto skutečnost upozorňují odpovědné orgány i osoby již více než 10 let a vzhledem k jejich dosavadnímu bezohlednému postupu v této věci se nyní schyluje již k podání trestních oznámení.

Důsledky vadného územního plánu a ignorování námitek při jeho projednání a následného vydání územního rozhodnutí bez posouzení vlivů na životní prostředí se nyní kombinují s nerespektováním platných předpisů také v samotném projektu. Návrh ve stavebním řízení má ještě další vadu: zavedení trasy MO na Pelc Tyrolce do průtočného profilu Vltavy. Povltavská ulice je zde pod vodou i při daleko menších průtocích, než má stoletá voda a tímto úsekem zřejmě nemůže být nákladná investice MO znehodnocena. Stavební úřad má nyní za povinnost, jestliže by uskutečněním nebo užíváním stavby mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jinými předpisy, žádost o stavební povolení zamítnout.

Ve vyjádření do stavebního řízení na to upozornil účastník řízení z Břevnova s občanským sdružením Ateliér pro životní prostředí a připojil výčet dalších závad celé investice. Jde o zastaralý záměr koncepce roštu magistrál z konce 50.let, který se po úpravě v tzv. Zákosu dostal až do územního plánu z roku 1999 jen s menší modifikací: místo mostu podél trati je tunel pod Vltavou a průchod přes Pelc Tyrolku. Dopravní modely ukazují, že MO Blanka — stejně jako magistrála — svojí nadměrnou atraktivitou a chybnou polohou hluboko v centru zatahuje novou průjezdnou dopravu do navazujících ulic v místech, kde je to z řady důvodů nežádoucí. Příliš by nepomohla ani Letné. Slibované odlehčení magistrály ve skutečnosti přináší východní úsek MO a nikoli severní.

Alarmující je přitom nedávné zjištění, že možnost kolizí a dílčích provozních omezení v tunelech MO bude průměrně každý den. Méně časté by byly úplné uzavírky jednotlivých úseků, které však znamenají odklony celého proudu aut i do památkové rezervace a včetně kamionů do letenských ulic, kam dnes nemají volný přístup. Pro tyto případy je třeba odklony směřovat především kapacitními radiálami mimo centrum na vnější okruh, pro MO v poloze Blanka však neexistuje přijatelná severní radiála.

Mnohokrát se prokázalo, že Letnou a okolí výrazně odlehčí již severozápadní segmentu Pražského (vnějšího) okruhu Ruzyně — Březiněves a výstavba severní části MO tak v dohledné době není nutná. Podle Strategického plánu Prahy je prioritou výstavba objízdné trasy kolem Prahy, kterou proto tvoří i zmíněný vnější úsek. Jeho přednostní zprovoznění je při dnešní hustotě dopravy nezbytnou podmínkou k provozuschopnosti souběžně vedeného propojení severní části MO uvnitř města. Bez vnějšího úseku by se tunely na MO i navazující ulice brzy po otevření beznadějně ucpaly.

Přesto byla v roce 2004 upřednostněna výstavba jihozápadní části Pražského okruhu a zpomalena příprava části severozápadní, u níž se kromě toho v důsledku liknavosti pražské radnice objevily zásadní technické nesrovnalosti. Tím je dále odloženo odlehčení dnešní spojnice mezi Břevnovem a Letnou. Do ní jsou ale umístěny z povrchu hloubené tunely MO Blanka a přitom nemá přijatelné objízdné trasy. Za této situace se jeví snaha začít výstavbu obří křižovatky Malovanka a MO Blanka již jako naprostá absurdita.

Ve vyjádření je také popis potřebných změn další přípravy MO a územního plánu, aby vyjadřoval veřejný zájem na ochraně zdravých životních podmínek, přírody i památek: zastavení přípravy MO Blanka, odsun MO od rezervace a zrušení jeho vazby na ulici V Holešovičkách. Jeho celé znění je zde.

Jan Klika, předseda sdružení
tel. 272 931 092

[ tisk... ]

Související kauza: městský okruh - dálnice uprostřed města


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003