Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 10. 05. 2007 ]

Tisková zpráva Ekologického právního servisu

Veřejný ochránce práv (ombudsman) vydal závěrečné stanovisko k záměru výstavby dálničního spojení Brna a Vídně. Setrval v něm na svém již dříve vysloveném závěru, že se úřady v rámci dosavadního projednávání a přípravy výstavby rychlostní silnice R52 dopustily závažných pochybení. Ombudsman požaduje, aby příslušné úřady zajistily porovnání možných variant dálničního spojení Brna a Vídně. Stejný požadavek již dříve vyslovila i Evropská komise. Podle stanoviska ombudsmana Ministerstvo dopravy přislíbilo, že ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí takovéto porovnání zajistí.

Ombudsman se dálničním spojením Brna a Vídně a souvisejícím územním plánem velkého územního celku Břeclavska začal zabývat na základě podnětu Ekologického právního servisu (EPS), obce Dolní Dunajovice a řady českých a rakouských občanských sdružení a jednotlivců z dubna 2006. V listopadu loňského roku vydal v této věci první zprávu, v níž se kriticky vyjádřil k postupům Krajského úřadu Jihomoravského kraje a dalších správních orgánů při pořizování územního plánu VÚC Břeclavska i posuzování vlivů rychlostní silnice R52 na životní prostředí. _1) Za hlavní nedostatek všech úředních postupů označil především skutečnost, že nedošlo ke strategickému posouzení možných variant řešení kapacitní infrastruktury mezi Brnem a Vídní, zejména z hlediska jejich dopadu na území soustavy NATURA 2000.

V závěrečném stanovisku _2) ombudsman na těchto svých výhradách setrval. Konstatoval, že vyjádření oslovených úřadů neodstranilo rozpory v hodnocení případu a námitek uplatněných stěžovateli. Současně ombudsman uvítal příslib Ministerstva dopravy, že v souladu s návrhem Evropské komise a ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zajistí zpracování studie, která srovná varianty dálničního spojení Brna a Vídně z dopravních, ekonomických i ekologických hledisek. _3)

Podle Josefa Hasníka, starosty obce Dolní Dunajovice, která patří k odpůrcům výstavby silnice R52, potvrzuje závěrečné stanovisko ombudsmana výhrady, které obec uplatňuje od počátku přípravy této stavby. „Jsme přesvědčeni, že výstavba rychlostní silnice je vzhledem k nevyužité kapacitě dálnice D2 a možnosti využít připravovaný obchvat Břeclavi zbytečným zásahem do krajiny a plýtváním penězi. Ombudsman potvrdil, že takovéto rozhodnutí není možné bez objektivní analýzy alternativních možností“, uvádí starosta Hasník.

Podle právníka EPS Pavla Černého by stanovisko ombudsmana mělo spolu s opakovanými vyjádřeními Evropské komise přimět příslušné úřady a Ředitelství silnic a dálnic, aby až do zpracování srovnávací studie nepodnikaly žádné další kroky, jednostranně prosazující výstavbu silnice R52. To se týká i řízení o konkrétní podobě obchvatu Břeclavi, která nesmí možnost „břeclavské varianty“ dálničního spojení Brna a Vídně vyloučit. Černý v této souvislosti rovněž připomíná, že volba této varianty by podle odborné studie dopravního inženýra Miroslava Strnada, zabývající se alternativami rozvoje silniční sítě v Jihomoravském kraji, mohla spolu s dalšími ve studii navrhovanými opatřeními státu ušetřit až 30 miliard korun. _4) „Stanovisko ombudsmana, stejně jako vyjádření Evropské komise i zpracované odborné studie posilují právní pozici, těch, kdo s výstavbou rychlostní silnice R52 nesouhlasí, v rámci probíhajících i budoucích řízení“, dodává Černý. _5)

Kontakty:
Mgr. Josef Hasník, mobil 724 165 453
starosta obce Dolní Dunajovice
tel.: 519 517 105


Mgr. Pavel Černý, mobil 776 119 903
Ekologický právní servis Brno
tel: 545 575 229
URL: http://www.eps.cz

Poznámky:

_1) Text zprávy ombudsmana naleznete na adrese
http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Ombudsman_VUC_Breclavsko_zprava_3_11_06.pdf

_2) Text závěrečného stanoviska ombudsmana naleznete na adrese
http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Ombudsman_VUC_Breclavska_zavarecna_zprava.pdf

_3) Evropská komise nabídla, že na takovouto analýzu zajistí finanční prostředky. Podrobněji viz
http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1963941

_4) K dalším odborným studiím, týkajícím se plánovaného rozvoje silniční sítě na Jižní Moravě viz
http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1978711

_5) V současné době například na základě dopisu ministra kultury provádí Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, dozor nad postupem Jihomoravského kraje při schvalování územního plánu Břeclavska (ve vztahu k plánovaným parametrům obchvatu Valtic). Současně v tomto procesu z podnětu občanů posuzuje i změny v čistopise územního plánu, které nebyly veřejně projednány. Jedná se mimo jiné i o změnu obchvatu Břeclavi z čtyřpruhové na pouze dvoukruhovou komunikaci. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 9.11.2006 schválilo územní plán přesto, že nemělo k dispozici konečnou verzi jeho návrhu.

Soubor ke stažení:
Závěrečné stanovisko ombudsmana - silniční spojení Brna a Vídně

[ tisk... ]

Související kauza: toto se nedotýká žádné naší kauzy


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003