Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 08. 06. 2007 ]

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu, sdružení Arnika, České společnosti ornitologické, Atelieru pro životní prostředí, Ekologického právního servisu a Hnutí Duha

Asociace ekologických organizací Zelený kruh a další organizace dnes zveřejnili své připomínky 1) k připravované novele zákona o ochraně přírody a krajiny 2). Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise 3). Ta kritizuje Českou republiku za špatné začlenění směrnic EU o evropské soustavě chráněných území Natura 2000 do našeho právního řádu 4). Nevládní organizace se obávají, že ani změny, navržené Ministerstvem životního prostředí, problém nevyřeší. Zákon nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Kdy se dostane do parlamentu, zatím není jasné.

Je politováníhodné, že ministerstvo vždy jedná až na základě podnětu z Evropské Komise,“ komentuje situaci tajemník České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Nejpodstatnější změnou v zákoně na ochranu přírody a krajiny jsou podmínky pro vyhlašování a ochranu tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na tyto chráněné oblasti. Právě nedostatečná transpozice evropských směrnic, které Naturu 2000 zavádějí, byla předmětem výhrad Evropské komise vůči České republice.

Obávám se, že ani novela zákona Evropskou komisi neuspokojí,“ říká Lukáš Viktora. „Ministerský návrh říká, že je nutné kompenzovat újmu, která by vznikla realizací záměrů s výrazně negativním vlivem na chráněné lokality soustavy Natura 2000. Problematické je ovšem to, že zákon vůbec povolení takto škodlivých řešení předpokládá,“ dodává Viktora.

Nevládní organizace kritizují také to, že je Ministerstvo životního prostředí nepřizvalo k novelizaci zákona včas. „Znění některých ustanovení vyžadují upřesnění, některá se jeví dokonce jako nekoncepční nebo matoucí. Byli bychom rádi, kdyby nás ministerstvo napříště považovalo za partnera už ve fázi tvorby legislativy na ochranu životního prostředí,“ řekla vedoucí Legislativního centra Zeleného kruhu Alena Dodoková. „Zatím je situace spíše taková, že ministerstvo reaguje pouze na kritiku Evropské komise a její pohrůžky finančními sankcemi“, doplnila právnička.

Nevládní organizace chtějí využít novely zákona o ochraně přírody také k prosazení přísnější ochrany stromů. „Dlouhodobým problémem je kácení alejí podél cest i likvidace zeleně ve městech. Navrhujeme proto, aby bylo povinné vést správní řízení a kácení bylo možné jen ve výjimečných případech, kdy není možné stromy ošetřit nebo zachovat. Povinnou součástí řízení by měly být i nezávislé expertizy. Bude-li kácení nezbytné, pak by měly úřady povinně nařídit adekvátní výsadbu nových stromů,“ shrnul návrh místopředseda sdružení Arnika Martin Skalský. „Neudržitelná je rovněž praxe, kdy obec povoluje kácení prakticky sama sobě. Proto chceme, aby se rozhodování v takových případech přeneslo na jiný úřad,“ doplnil Skalský.

Druhá verze návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny teď prochází meziresortním připomínkovým řízením. Vedle jednotlivých ministerstev se k němu vyjadřují také kraje a další státní instituce. Kdy se zákon dostane do vlády, zatím není jasné.

Poznámky:

1) Celý text společných připomínek nevládních organizací Zelený kruh ČR, Ateliér pro životní prostředí, Česká společnost ornitologická, Ekologický právní servis, Hnutí Duha a sdružení Arnika k novele zákona o ochraně přírody a krajiny Vám v případě Vašeho zájmu zašleme e-mailem (17 stran).

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byl přijat jako jeden z prvních zákonů v oblasti životního prostředí po roce 1989. Vzhledem k jeho vysoké kvalitě zákon nebylo nutné celých patnáct let nijak významně měnit. I když byl tento předpis přijat Českou národní radou ještě v době ČSFR, dodnes tvoří základní kámen v oblasti ochrany přírody a krajiny a poskytuje podmínky pro účast ekologických organizací i široké veřejnosti v jednotlivých správních řízeních.

3) Řízení pro porušení smlouvy ES (tzv. infridgement) v souvislosti s nesprávnou nebo neúplnou transpozicí (začleněním do českého právního řádu) směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) zahájila Evropská komise ve dvou případech formálními upomínacími dopisy s č. 2006/2130 a č. 2006/2143.

4) Evropská komise zejména kritizuje, že dle české právní úpravy je možné realizovat záměry s negativním vlivem na lokality soustavy NATURA 2000 bez další kompenzace ale i neprovedení dalších článků směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.

Kontakty:

Zelený kruh – Alena Dodoková, koordinátorka Legislativního centra, tel. 608 313 778, e-mail: alena.dodokova@zelenykruh.cz

Arnika – Martin Skalský, místopředseda, tel. 775 168 026, e-mail: martin.skalsky@arnika.org

Česká společnost ornitologická – Lukáš Viktora, tajemník, tel. 777 579 542, email: viktora@birdlife.cz

[ tisk... ]

Související kauza: toto se nedotýká žádné naší kauzy


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003