Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 04. 09. 2007 ]

AŽP Arnika CEPO

Společná tisková zpráva Atelieru pro životní prostředí, Sdružení občanská iniciativa Pankráce, Pankrácké společnosti a Centra pro podporu občanů sdružení Arnika

Arnika – mluvčí – Marek Jehlička, tel. 606 727 942, e-mail: marek.jehlicka@arnika. org
Centrum pro podporu občanů – Martin Skalský, tel. 775 168 026, martin.skalsky@arnika. org
Ateliér pro životní prostředí – Petr Kužvart, tel. 241 432 972, e-mail: petr.kuzvart@ecn. cz
Sdružení občanská iniciativa Pankráce – Marie Janoušková, tel. 603 330 196,
e-mail: SOIP.Praha4@senam. cz
Zdeněk Holeček - Pankrácká společnost, tel. 604 625 983, e-mail: pankracka.spolecnost@seznam. cz

PRAHA – Mrakodrapy na dohled od centra Prahy nejsou žádný problém. Překvapivé rozhodnutí s tímto obsahem vydalo Ministerstvo kultury ČR, které má podle zákona chránit naše kulturní bohatství. Rozhodnutí padlo krátce poté, co Výbor světového dědictví UNESCO učinil první krok k vyškrtnutí Prahy ze seznamu významných památek a nad stavbou mrakodrapů vyjádřil „vážné znepokojení“. Občanská sdružení se obávají, že české úřady chtějí vydat stavební povolení pro mrakodrapy ještě před příjezdem mise UNESCO do Prahy, naplánované na únor. Podle odborníků nyní reálně hrozí pozastavení členství Prahy v elitním klubu světových památek, doprovázený ztrátou mezinárodního kreditu České republiky a odlivem turistů.

„Rozhodnutí ministerstva je šokující. Přichází jen pár týdnů po zasedání Výboru světového dědictví UNESCO, jež vyslovilo vážné znepokojení nad plánovanou výstavbou mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni. Toto vyjádření lze z diplomatické mluvy přeložit jako jasný nesouhlas,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika. „Obáváme se, že ministerstvo podlehlo tlaku investorů. Úřady chtějí zřejmě stihnout vydat územní rozhodnutí pro mrakodrapy ještě před tím, než do Prahy přijede mezinárodní reaktivní mise UNESCO, aby situaci posoudila. Jestliže odborníci po svém příjezdu zjistí, že české úřady stanovisko světové organizace ignorují a že vlastně přijeli zbytečně, hrozí České republice velká mezinárodní ostuda.“

V květnu Ministerstvo kultury přerušilo správní řízení o mrakodrapech s tím, že je nezbytné vyčkat vyjádření Výboru kulturního dědictví. Úřad se tehdy zavázal, že bude postoj UNESCO respektovat a jeho právník se kvůli tomu dokonce vypravil na zasedání světové organizace na Nový Zéland. „Protože je Ministerstvu kultury známo, že se Výbor začal zabývat výstavbou výškových budov z pohledu historického jádra Prahy, není… možné, aby bylo pravomocně rozhodnuto o závazném stanovisku… dříve, než Výbor projedná zprávu o stavu památkové péče o historické jádro Prahy,“ psalo ministerstvo v květnu. Nyní je vše jinak. .

„Ministerstvo pomíjí vlastní sliby. Vydané povolení pro vysoce kontroverzní stavby je zcela v rozporu se stanoviskem Výboru UNESCO. Česká republika tím porušuje své mezinárodní závazky a snižuje svou mezinárodní důvěryhodnost,“ říká právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. „Hrozba, že Praha bude zařazena na seznam památek v ohrožení, se tím přiblížila. Stejně tak i debata o možném vyškrtnutí Prahy z prestižního světového seznamu,“ dodal právník. Občanská sdružení proto připravují na rozhodnutí Ministerstva kultury žalobu.

Porušení mezinárodních závazků přiznalo ve svém květnovém rozhodnutí samo Ministerstvo kultury: „Je na místě, aby se Výbor (UNESCO) zapojil do hledání vhodných řešení ještě před vydáním stanoviska orgánu státní památkové péče… Skutečnost, že Výboru dosud nebyla poskytnuta možnost spolupracovat při hledání vhodných řešení k plnému zabezpečení ochrany dědictví výjimečné světové hodnoty, je právě překážkou, která brání tomu, aby bylo toto správní řízení ukončeno, neboť v opačném případě by došlo v rozporu s čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu k porušení závazků, které České republice vyplývají z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví…,“ stojí v dokumentu sepsaném Martinem Zídkem z odboru památkové péče Ministerstva kultury..

Nyní tvrdí nejvyšší instituce České republiky pro ochranu kulturních a historických hodnot pravý opak a popírá i obsah stanoviska UNESCO. „V řízení se na základě shromážděných podkladů nepodařilo prokázat, že by zamýšlené novostavby natolik narušily hodnoty pražské památkové rezervace, aby bylo nutné (nebo přesněji právně možné) posoudit záměr jako nepřípustný. Ministerstvo kultury nemělo proto jinou možnost než potvrdit… rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy… s tím, že zamýšlená výstavba na Pankrácké pláni je z hlediska památkové péče přípustná,“ napsal tentýž úředník Zídek o čtyři měsíce později.

Zdeněk Holeček z občanského sdružení Pankrácká společnost se domnívá, že rozhodnutí je politické povahy, protože ministerstvo nemá rozhodovat pouze z hlediska právního, ale především věcného. „Před několika dny podpořil premiér Topolánek výstavbu mrakodrapů a řekl dokonce tisku, že Praha nepotřebuje status UNESCO. I když toto vyjádření později Úřad vlády dementoval, ilustruje atmosféru, v níž dochází k různým formám nátlaku na úředníky.“ Odborná diskuse se tak podle Holečka přenáší do politické roviny, což kauze nesvědčí. „Fakt, že ministerstvo nepočkalo na závěry mezinárodní odborné mise, ukazuje na úplně jiné zájmy než je ochrana kulturního dědictví,“ naznačuje Holeček.

Enormní tlaky, vyvíjené na Ministerstvo kultury, potvrzuje bývalá ředitelka Odboru památkové péče Vladimíra Koubová. Jmenoval ji ministr Vítězslav Jandák, za jehož krátké éry úřad stihl zrušit povolení pražského magistrátu a výstavbu mrakodrapů na Pankráci tak zastavil. Koubová pak na ministerstvu působila i za Heleny Třeštíkové a poté Martina Štěpánka, který ji do funkce ředitelky jmenoval na dobu neurčitou. Ne však na dlouho. „Byla jsem příliš vytížená prací na to, abych si všímala zákulisních jednání. Teď toho trochu lituji,“ říká bývalá ředitelka památkářů. „Poté, co jsem zrušila povolení pro stavbu mrakodrapů na Pankráci, se pro mě situace na ministerstvu stala neúnosnou a musela jsem odejít. Tušila jsem, co se stane a chápu, že tak riskantní krok nechce či nemůže udělat každý.“

Podle bývalé ředitelky Koubové jsou mrakodrapy na dohled od centra Prahy předzvěstí celkového úpadku městské památkové rezervace. „Výškové budovy ironizují osu města a Pražský hrad. Postavit v blízkosti centra mrakodrapy, to je jako vydat nepříteli klíče od pevnosti. Prostě zrada toho, co budovali naši předkové. Mrakodrapy poškodí národní poklad a obchodní značku Prahy, kterou je právě unikátní historický horizont,“ vysvětluje Vladimíra Koubová. Ta také potvrzuje obavy mnoha odborníků z toho, že metropole může nerozumnou výstavbou ztratit mezinárodní kredit, příliv turistů, i a tím i finanční příjmy. „V procesu obhajování horizontu Prahy ale nejde „jen“ o případné vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Přednostně běží o zájem občanů České republiky,“ dodává Koubová.


Poznámky:

Konečná povolení Ministerstva kultury pro dva mrakodrapy Epoque z konce srpna 2007 Vám v případě zájmu zašle sdružení Arnika e-mailem (PDF, každé ze dvou rozhodnutí má 27 stran).

Rozhodnutí Ministerstva kultury o přerušení správních řízení (z května 2007) Vám v případě zájmu zašle sdružení Arnika e-mailem (PDF, rozhodnutí o každém ze dvou mrakodrapů ECM má 6 stran).

Stanovisko Výboru světového dědictví UNESCO, proslovené na konferenci na Novém Zélandu, je k dispozici v českém jazyce (PDF, 1 strana).

Stanovisko ICOMOS International (Ústředí Mezinárodní rady památek a sídel – poradního orgánu UNESCO) je k dispozici v angličtině (PDF, 2 strany).

Více informací:
http://cepo.arnika.org/pankrac

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003