Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 16. 08. 2008 ]

Jak je tomu v našem českém prostředí zvykem, média dala dost prostoru docela výrazným desinformacím o tom, co se vlastně letos na počátku července na zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO (Word Heritage Committee - někdy překládán i jako "Komise světového dědictví") v kanadském Quebecu ohledně Pražské památkové rezervace (PPR) usneslo. Z oficiálních i obchodních kruhů zazněly hlasy, že jde o pouhá nezávazná doporučení, jichž si netřeba všímat a která lze ignorovat. Developer, který chce dvě sporné výškové budovy na Pankrácké pláni stavět je prý klidný. Patrně je s politiky i úředníky vše potřebné z jeho strany dohodnuto a pokud se snad přece bude brát ohled na UNESCO, tak až pokud půjde o nějaké další podobné záměry, jež lze s určitostí předpokládat.

Ono je ale všechno přece jen trochu jinak. Česká republika je smluvní stranou mnohostranné mezinárodní úmluvy o ochraně přírodních a kulturních hodnot, jež mají takovou cenu, že jsou podle této úmluvy prohlášeny za součást společného dědictví všeho lidstva. Zapsání na prestižní seznam je věc poměrně složitá a náročná, ale pokud je ta která přírodní nebo historická pamětihodnost takto zapsána, tak to znamená nejvyšší mezinárodní prestiž a pokud má některý stát zapsáno vícero takových statků, je to známkou jeho kulturního významu - ale zprostředkovaně i jeho vlastní kulturnosti, se kterou o své přírodní a kulturní hodnoty pečuje. Naopak problémy s ochranou takových hodnot a statků, konstatované a projednávané orgány UNESCO, jsou zpravidla signálem, že ekonomické zájmy mají tendenci prosadit v daném státě svou bez ohledů na kulturní a civilizační limity, ke kterým se svět dopracoval. Vyškrtnutí z prestižního seznamu je pak signálem ještě výraznějším. Na rozdíl od Rady bezpečnosti OSN nemůže Výbor UNESCO schvalovat a vyhlašovat mezinárodní sankce, ale svým rozhodnutím nebo i jen definováním a projednáváním problému dává jasně, byť uhlazenými diplomatickými formulacemi najevo, že je tu závažný a zcela adresný problém, týkající se konkrétní smluvní strany úmluvy. A potrefené státy takovou situaci neberou na lehkou váhu. Záleží ovšem na míře jejich vyspělosti a kulturnosti. Je známo. že když byl definován problém s výškovými stavbami v centru Vídně, tak dokonce sám investor jednal vstřícně a sporný projekt upravil. Projednávání problémů s péčí o statek zapsaný na seznamu UNESCO je vždy chápáno jako signál, že je tu závažný problém a že je to problém příslušného státu - smluvní strany. A že bude sledován a posuzován.

Je známkou našeho zatuchlého českého hulvátova, že toto někteří činitelé nechápou nebo chápat nechtějí. Je to problém, pokud politici na veřejnosti dělají sprosté posunky a mluví jako hulváti, pak takového českého úředníka nebo politika ani moc nezaujme fakt, že Výbor světového dědictví vyslovil nad pražskými výškovými budovami "vážné znepokojení" a ve vší decentnosti požadoval na naší republice "znovu zvážit probíhající stavební projekty ve vztahu k dopadům na výjimečné celosvětové hodnoty" Pražské památkové rezervace. I toto usnesení Výboru pro světové dědictví bylo před rokem znevažováno jako nezávazné a s klidem se v Praze pokračovalo s politickou i úřední podporou v přípravě sporných staveb. Nyní se situace opakuje a lidé odpovědní za památkovou péči v Praze opět drze vykřikují, že jde o pouhá doporučení, na které lze nakašlat! Samozřejmě, že to není jen projevem našeho maločeského křupanství, ale jde o projev veliké chuti obchodních i politických kruhů obětovat historické hodnoty Prahy velkým, miliardovým kšeftům. Je v tom vidět i nezralost, primitivnost a gründerská nekulturnost našeho českého reálného kapitalismu a skandálního způsobu jeho mafiánského fungování, charakterizovaného drzým prorůstáním obchodních zájmů do politické sféry a výkonu státní moci.

Tak tedy: jediná doporučení formulovala společná reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel) z počátku tohoto roku (vedl ji sám šéf pařížského Centra, což není obvyklé - problém byl vyhodnocen jako opravdu významný). Tato mise v Praze prověřila stav věci a vypracovala doporučení pro Výbor světového dědictví, který pak v Quebecu projednal tato doporučení a přijal je. Jeho usnesení se věru netváří jako ryze nezávazné doporučení, když výslovně požaduje po ČR např. posílit autoritu Národního památkového ústavu a výslovně vyzývá ČR vyhodnotit současné ochranné pásmo PPR a případně je rozšířit a přijmout patřičná územní omezení v něm, když vyzývá k omezení výšky novostaveb na Pankrácké pláni na 60 - 70 m a když požaduje informace o každém projektu, který by mohl ovlivnit vizuální integritu PPR. Do 1.2. 2009 požaduje od ČR opět jako před rokem podrobnou zprávu o stavu konzervace lokality včetně otázky řešení problematiky výškových staveb. O Praze se ve Výboru pro světové dědictví bude totiž zase za rok jednat.

Usnesení Výboru je psáno diplomaticky a rozhodně se netváří nijak diktátorsky. V oblasti mezinárodního práva to dost dobře ani nejde - jde o smluvní právo vzniklé dohodami mezi rovnoprávnými státy a mezinárodními organizacemi. Samo usnesení v závěru mluví o "doporučeních", ale trvá na tom, že jejich plnění bude dále sledováno, znovu projednáno a posouzeno.

Ignorovat takovéto usnesení je projevem naprosté bezohlednosti ke kulturnímu dědictví země, k její dobré pověsti, k její mezinárodní pozici - zjevně jen ku prospěchu komerčních projektů zaměřených pouze na zisk. Jde o projev nekulturnosti a opravdové bezohlednosti k zájmům národa a státu, který lze srovnat leda s některými intelektuálními výhřezy našeho současného pana prezidenta, inženýra ekonomie, který fušuje do oblastí klimatologie a politologie.

V Praze 16.8. 2008
Petr Kužvart

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003