Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 05. 09. 2008 ]

AŽP Arnika CEPO

Společná tisková zpráva Atelieru pro životní prostředí, Občanské iniciativy Pankráce, Občanů postižených severojižní magistrálou a Centra pro podporu občanů sdružení Arnika

Arnika, Centrum pro podporu občanů – Martin Skalský, tel. 775 168 026, martin.skalsky@arnika. org
Ateliér pro životní prostředí – Ondřej Tošner, tel. 736 204 432, ondrej.tosner@advokacie-praha. cz
Občanská iniciativa Pankráce – Marie Janoušková, tel. 603 330 196 SOIP.Praha4@seznam. cz
Pankrácká společnost – Zdeněk Holeček, tel. 604 625 983 pankracka.spolecnost@seznam. cz
Občané postižení severojižní magistrálou – Alžběta Rejchrtová, tel. 607 835 667 rej@ujv. cz

PRAHA – Na Pankráci nebudou stavět nové silnice. Oblast je postižena exhalacemi a hlukem více, než připouští hygienický limit, a další auta by situaci ještě zhoršila. Rozhodnul tak Městský soud v Praze, který řešil žalobu občanských sdružení proti povolení ke zkapacitnění uliční sítě Pankrácké pláně. Přestože projekt je v pokročilém stadiu realizace, některé klíčové stavby musejí být zastaveny – například budování nových sjezdů ze severojižní magistrály. Rozsudek ovlivní také plánované budovy, mimo jiné i mrakodrapy Epoque. Investoři budou muset projekty přehodnotit a zajistit jejich obslužnost jinak než plánovali: bez automobilů.

Žalobu proti územnímu rozhodnutí na dopravní řešení Pankrácké pláně sepsal advokát Ondřej Tošner. Podle něj je rozsudek průlomový. „Soud se pustil i do věcné roviny sporu, což vítáme. Konstatoval například, že celé dopravní řešení mělo být komplexně posouzeno z hlediska dopadů na životní prostředí, nebo že úřad nemůže odsouhlasit novou dopravní stavbu v území, které je nadlimitně zatíženo hlukem a znečišťujícími látkami v ovzduší, bez kompenzačních opatření. Potvrzuje se tak, že celý proces dostavby Pankrácké pláně je fakticky nezákonný“, řekl Ondřej Tošner.

Jedním z důvodů, proč soud zrušil územní rozhodnutí na zkapacitnění pankráckých silnic, je fakt, že úřady nebrali v potaz názor veřejnosti. Daly sice lidem šanci se vyjádřit, ale připomínky vůbec nezohlednily“, komentuje situaci Marie Janoušková. „Předpokládáme, že jednání o dopravní situaci v naší čtvrti se vrátí na počátek a tím získáme možnost přispět k alespoň částečnému zlepšení koncepce tam, kde to ještě půjde“, řekla Janoušková.

Naráží tím na fakt, že některé části nového dopravního řešení už byly postaveny. Jde například o kruhové objezdy v ulicích Milevské a Hvězdově. Nové nájezdové rampy na severojižní magistrály jsou sice rozestavěné, ale po rozhodnutí soudu by se práce na nich měly zastavit. Naproti tomu předpokládané rozšiřování magistrály zatím ještě ani nezačalo – příslušné rozhodnutí rovněž přezkoumává soud.

Investoři počítali s dalším nárůstem automobilové dopravy. Vzhledem ke stavebnímu boomu v oblasti Pankráce a Budějovické však již dnes vznikají dopravní zácpy na magistrále. Město by mělo provoz na ní omezit a ne ji rozšiřovat“, komentuje situaci Alžběta Rejchrtová ze sdružení Občanů postižených severojižní magistrálou. „V oblasti jsou trvale překročeny limity pro hlukovou zátěž a znečištění ovzduší. Hluk byl i důvodem naší úspěšné žaloby proti hlavnímu městu. Nový rozsudek říká, že investiční záměry nesmějí ohrožovat lidské zdraví. Zní to možná samozřejmě, ale úřady se tím dodnes neřídily“, dodala Rejchrtová.

Zdeněk Holeček z občanského sdružení Pankrácká společnost je přesvědčen, že Pankrác je ideálním místem pro uplatnění moderní dopravní koncepce. „Při schvalování nového dopravního řešení jsme navrhovali využití pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Nikdo na to nereagoval. Pankrác je přitom pro moderní dopravní koncepci ideální. Leží na křižovatce metra C a plánované linky D, jezdí tudy autobusy a mohla by zde vzniknout tramvajová trať“, vysvětluje Holeček. Podle něj je možné hledat inspiraci v pařížské moderní čtvrti La Défensé, do které nemají auta vůbec přístup.

Marie Janoušková z místní občanské iniciativy podotýká, že investoři si teď budou muset vybrat: buď přepracují projekty tak, aby nevyžadovaly nárůst automobilové dopravy, nebo se jich budou muset zcela vzdát. „Mrakodrapy a další stavby, plánované na Pankráci, nemohou získat územní rozhodnutí ani stavební povolení. Bez vyřešené dopravní obsluhy totiž není podle stavebního zákona možné povolit stavbu žádné budovy“, vysvětlila Janoušková.

Městský soud v Praze by se měl brzy vyjádřit i ke druhé kauze, týkající se Pankrácké pláně. Občanská sdružení podala žalobu také na povolení k rozšíření severojižní magistrály. Povolení vydal magistrát, přestože programové prohlášení městské rady slibuje zklidnění provozu na této dálnici vedoucí centrem Prahy, a její přeměnu v městský bulvár.


Přílohy

1) Plné znění rozsudku (52 stran, PDF, 8 MB) Vám v případě zájmu zašleme e-mailem. Napište na cepo@arnika. org

2) Více informací: http://cepo.arnika.org/pankrac

3) V čem dává rozsudek občanským sdružením zapravdu?

- Žalobu proti územnímu rozhodnutí může podat občanské sdružení i bez toho, aby bylo spornou stavbou přímo dotčeno. Aarhuská úmluva dává lidem právo vystoupit proti jakémukoliv rozhodnutí, které ovlivňuje kvalitu životního prostředí.

- Při řešení dopravní situace širšího území je nutné posuzovat problém komplexně. Není možné povolovat jednotlivé stavby a rozdělit záměr na etapy (salámová metoda).

- U tak rozsáhlého projektu, jakým je nová dopravní koncepce celé čtvrti, je nezbytné je vyhodnotit dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

- Pokud bylo vyjádření dotčeného úřadu vydáno na základě nějakých podkladů (např. stanovisko hygienika na základě hlukové studie), musí mít účastníci územního řízení možnost se s nimi seznámit a vznášet připomínky.

- V území, které je zatíženo exhalacemi a hlukem více, než připouštějí hygienické limity, není možné povolit další nárůst automobilové dopravy nebo stavby, které jej vyvolávají, bez toho, aby byla stanovena kompenzační opatření.

- Stavební úřad a orgány ochrany ovzduší, včetně hygienické stanice, jsou povinny chránit právo občanů na zdravé životní prostředí. Pokud tak nečiní, jsou jejich úkony protiprávní.

- Při schvalování koncepcí a staveb, které zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí a podobu města, je nezbytné zohlednit připomínky veřejnosti.

4) Které stavby zahrnuje nové dopravní řešení Pankrácké pláně?

- Dva nové nájezdy a sjezd ze severojižní magistrály na ulici Hvězdovu postaveno, ale stavby nemohou být uvedeny do provozu

- Přídatný pruh třídy 5. května – magistrály (tzv. bypass), kterým se má magistrála rozšířit mezi ulicemi Na Veselí a Pod Vršovickou vodárnou III stavba byla zahájena, stavební povolení přezkoumává soud

- Mimoúrovňová křižovatka ulic 5. května a Hvězdovy – Sdružení připojená rampami A1, A2 a B + mimoúrovňová křižovatka ulic 5. května a Na Strži s rampami C1, C2 a D vydáno stavební povolení, stavba dosud nezačala

- Okružní křižovatky komunikací Hvězdova a Pujmanové byly postaveny

- 3 dopravní rampy u ulice 5. května včetně opěrných zdí a mostu s rozšířením křižovatky s ulicí Hvězdovou a Sdružení stavba dosud nezačala

- 3 dopravní rampy z ulice 5. května včetně opěrných zdí a mostu s rozšířením křižovatky s ulicí Na Strži stavba dosud nezačala

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003