Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 26. 06. 2009 ]

Vláda bude na svém pondělním zasedání (1) jednat o návrhu Politiky územního rozvoje (PUR), který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj (2). Více než desítka občanských sdružení (Arnika, Atelier pro životní prostředí, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Česká společnost ornitologická, ČSDK a SRKD (Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy), Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí Duha, Občané proti hluku a emisím, Přátelé přírody, o.p.s, Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s., SEVER, Společnost pro trvale udržitelný život, Ústav pro ekopolitiku, Zelený kruh) v otevřeném dopise ministrům (dopis pro ministra financí ke stažení zde, dopis pro ostatní ministry zde) kritizuje návrh Politiky a žádá, aby byl ministerstvu vrácen k přepracování (3). Ve svých požadavcích se opírají o více než 9000 kritických připomínek veřejnosti a o hlas více než desítky obcí a nevládních organizací (4).

"Politika obsahuje množství kontroverzních a drahých projektů, které mají být hrazeny z veřejných prostředků. Hrozí, že stavby, které vláda ministerstvu dopravy nedávno seškrtala, se takto zadními vrátky ocitnout zpět na listině kandidátů na státní podporu” říká právník Pavel Doucha z EPS. „Namísto toho, aby zodpovědná ministerstva hledala systémové řešení, snaží se o zabetonování seznamu drahých dopravních projektů ve formě územně plánovacího dokumentu, který bude závazný pro kraje i obce” dodává Doucha.

Vláda dala před nedávnem signál Ministerstvu dopravy, že je na čase začít šetřit a soustředit se na skutečné priority. Došlo tak na slova NKÚ a Evropské komise - a také mnoha nevládních organizací - kteří kritizují skutečnost, že v ČR dochází k plýtvání a netransparentnímu utrácení veřejných prostředků při stavbě silnic a dálnic (5, 6, 7). Klíčovým důvodem nehospodárnosti rezortu dopravy je přitom skutečnost, že zde už od 90. let chybí dopravní koncepce, v jejímž rámci by došlo k posouzení reálných potřeb a k objektivnímu zhodnocení jednotlivých záměrů z hlediska jejich socio-ekonomického přínosu. Na toto posouzení by mohlo navázat stanovení priorit připravovaných staveb a pořadí jejich výstavby. Tím by také došlo ke snížení zátěže státního rozpočtu (8).

Politika územního rozvoje, vzniklá ve spolupráci silného tandemu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, se ale tváří, že finanční krize neexistuje. Dokument předkládá seznam rozsáhlých a drahých projektů, které mají být hrazeny z veřejných prostředků. „Díky takto koncipované PUR dojde k ”zabetonování„ kontroverzních projektů a jejich prostému přenesení na úroveň krajských územních plánů bez další diskuze a posuzování alternativ. S podobnou praxí úřadů mají nevládní organizace bohaté zkušenosti”, říká Doucha. Příkladem může být jihomoravská R 52 - přestože nedošlo k posouzení všech reálně v úvahu připadajících variant, silnice se připravuje právě s odkazem na územní plán (9). Takzvaná Alternativní koncepce budování dopravní sítě v JMK, kterou předložily nevládní organizace, by přitom představovala úsporu až cca 30 mld. (10).

Nevládní organizace se domnívají, že předpokladem zahrnutí plánů na výstavbu dopravní infrastruktury do Politiky územního rozvoje je vnik koncepce na úrovni Ministerstva dopravy, která umožní koncentrovat omezené finanční prostředky na projekty, které mají největší socioekonomický přínos (11). Současný návrh Politiky je zapotřebí přepracovat tak, aby neobsahoval označení konkrétní dopravních staveb, které by předcházelo procesu zhodnocení jejich reálného přínosu a posouzení alternativ.

Kontakt:
Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis, pavel.doucha @eps.cz, 608 873 437
Mgr. Petra Humlíčková, Zelený kruh, petra.humlickova @zelenykruh.cz, 732 685 835

Poznámky:
1/ Viz http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/default.htm, program pondělního jednání zde.

2/ Viz Návrh PÚR ČR 2008 včetně souvisejících dokumentů na webu MMR (dole na stránce) na http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008

3/ Viz http://pur.eps.cz/aktuality/

4/ viz www.pur.eps.cz http://www.pur.eps.cz a http://pur.eps.cz/aktuality/ a http://eps.cz/cz2120302tz/tiskove-zpravy/

5/ Kontrolní akce NKÚ č. 06/36 (Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v ČR), a č. 07/04 (Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací).

6/ Evropská komise tuto skutečnost kritizovala v rámci přípravy Operačního programu Doprava - viz např. http://eps.cz/cz2051969tz/tiskove-zpravy/
7/ Viz např. http://www.cenadalnic.cz

8/ „V ČR chybí politicky závazné dlouhodobé cíle rozvoje dopravní infrastruktury, jejichž proveditelnost by byla ověřena socio-ekonomickým posouzením včetně posouzení dopadu na životní prostředí.” „Snížení účinnosti programového financování: nízká efektivnost veřejných výdajů způsobená absencí rozhodnutí o pořadí staveb a harmonogramu jejich příprav a realizace.”
* obojí citováno ze zprávy NKÚ z Kontrolní akce NKÚ č. 06/36 (Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v ČR)

9/ Viz závěrečná zpráva Veřejného ochránce práv http://eps.cz/cz2074112tz/tiskove-zpravy/ a http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Ombudsman_VUC_Breclavska_zavarecna_zprava.pdf, více o případu viz například na http://eps.cz/cz2133808tz/tiskove-zpravy/ nebo na http://eps.cz/cz2054582pr/pripady/.

10/ Strnad, M: Posouzení alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace (leden 2007), shrnutí na str. 13. Viz také http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=16&pom_id=26#_ednref2.

11/ Ministerstvo dopravy musí dokončil tvorbu tzv. Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury („GEPARDI”), který měl ambici být strategickým rámcem pro rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, ale jeho přípravy byly z politických důvodu ukončeny http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/GEPARDI/GEPARDI.htm. Další souvislosti na http://cenadalnic.oziveni.cz/2-dopravni-politika/

[ tisk... ]

Související kauza: územní plánování v Hlavním městě Praze


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003