Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Tiskové zprávy

poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 24. 10. 2003 ] [ Tisková zpráva ]

Zákonodárci různých stran opakovaně usilují o omezení účasti veřejnosti na správě veřejných věcí v naší zemi. Nejnovějšími pokusy tohoto typu jsou pozměňovací návrhy, uplatněné poslanci při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o geneticky modifikovaných organismech, jejichž cílem je omezení nebo přímo zrušení možnosti občanských sdružení účastnit se správních řízení.

Konkrétně se jedná o návrh poslance Jaroslava Skopala z ČSSD na vypuštění § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, který účast občanských sdružení umožňuje. Autor druhého návrhu, poslanec Tom Zajíček z ODS, chce dosáhnout toho, aby se občanská sdružení mohla účastnit jen územních řízení. Poslanci Jaroslav Pešán z ODS a Marián Bielesz z US-DEU při projednávání zákona o geneticky modifikovaných organismech předložili pozměňovací návrh, který vylučuje veřejnost z řízení podle tohoto zákona.

V těchto návrzích na omezení či úplné zrušení účasti veřejnosti v různých správních řízeních se (krom jiného) projevuje současná poslanecká i státní podpora korupčnímu prostředí. Tato snaha je ohrožením právního a demokratického systému v ČR.

Účast veřejnosti v řízeních má výrazný protikorupční charakter. Situace, kdy jediným účastníkem řízení je ten, kdo o něco žádá, ke korupci totiž velmi svádí. Účast dalších osob v řízení přitom brání korupci ve dvou směrech: snižuje výhodnost korupčního jednání a snižuje pravděpodobnost vymáhání úplatku samotným úředníkem.

Veřejná kontrola prováděná veřejností v řízeních snižuje výhodnost korupčního jednání. Systém, ve kterém je řízení jen „dvoustranné“ — tj. o rozhodnutí jedná jen úředník a žadatel bez účasti dalších osob, je systémem výslovně podporujícím korupci. Dát úplatek je zde pro žadatele i úředníka výhodné: žadatel získá povolení, o které usiluje; úředník si “přivydělá“ a má navíc méně práce, než kdyby řízení vedl zákonným způsobem. Naproti tomu v případě, kdy se řízení účastní další osoby, mohou poukázat na nezákonný postup a díky svým procesním právům tomuto nezákonnému postupu zabránit. Výše popsaná “oboustranná” výhodnost dávání a přijímání úplatku se tak ztrácí.

Úředník, který pracuje pod dohledem veřejnosti, bude s mnohem menší pravděpodobností vymáhat úplatek za to, že vůbec něco dělá. Pro jediného žadatele o nějaké povolení může být naopak skutečnost, že je jediným účastníkem, i nevýhodou . Je ve svém osamocení dán mnohem více „napospas úřední zvůli”. Přítomnost dalších osob, které mohou poukázat na zbytečné protahování řízení, mají povědomí, jak má být v takových řízeních rozhodováno, poskytuje ochranu před úřední zvůlí.

V mnoha řízeních mohou být kromě žadatele účastníky nejen občanská sdružení ale i jiné osoby, existuje však i mnoho řízení, ve kterých mohou být dalšími účastníky právě jen občanská sdružení. Na námitku, proč by měla mít občanská sdružení “privilegium” pro účast v řízeních je snadná odpověď: Ať je rozhodování veřejné správy veřejné bez výhrad a účastnit řízení ať se může každý! Protikorupční efekt tak bude zachován.

Podpora korupčního prostředí přitom není výsadou jen některých poslanců. Je s podivem, že například Ministerstvo pro místní rozvoj v připravovaném návrhu nového stavebního zákona přímo zavádí ke korupci vybízející mechanismy. (Je to např. i v rozporu s programovým prohlášením vlády ČR, podle kterého si vláda stanovila jako prioritu intenzivní boj proti všem formám korupce.)

Například podle § 113 nyní zveřejněné verze návrhu bude moci stavební úřad povolit stavbu garáže přímo před okny sousedního domu bez toho, že by o tom majitel toho domu vůbec věděl. Podle uvedeného paragrafu se totiž o povolení oné garáže nepovede řádné řízení, kterého by se účastnili jiné osoby než žadatel. Skutečnost, zda se stavba oné garáže dotkne či nedotkne zájmů majitele sousedního domu, a tedy to, zda s tím musí dát tento majitel souhlas či o stavbě vůbec nemusí vědět, bude posuzovat právě jen jediný pracovník stavebního úřadu. „Stavební povolení“ ze současného zákona zde podle § 94 nahrazuje „územní souhlas”.

V odstavci 6 je navíc stanoveno, že proti povolení takové garáže nebude moci nikdo podat odvolání ani jiný opravný prostředek. Majiteli domu by tak nezbylo než čekat na soudní rozhodnutí. Nebude pak nic jednoduššího, než aby se ten, kdo bude chtít ne pod svými, ale pod sousedovými okny postavit garáž, „domluvil“ s jedním úředníkem stavebního úřadu, ten pak rozhodne, že garáž povolí bez vědomí majitele sousedního domu, nikdo nebude moci podat odvolání a než soud rozhodne, že byl porušen zákon, garáž bude dávno stát. --- Je to další příklad, jak omezování účasti veřejnosti v řízeních podporuje korupci.

Pavel Černohous

související články:


Řekněte poslancům, co si myslíte o jejich návrzích (připojte se podpisem!)

Poslanci navrhují zrušit některá občanská práva!

Jaromír Schling chce opět zrušit ministerstvo životního prostředí

[ tisk... ]

Související kauza: omezování účasti veřejnosti na rozhodování


Další tiskové zprávy

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

3fingers 2003