Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Tiskové zprávy

Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 27. 08. 2004 ] [ Tisková zpráva ]

Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

Pro další řešení automobilové dopravy v Praze je prioritou výstavba severozápadní části silničního okruhu Ruzyně – Březiněves a omezování jejího přístupu do centra. Severní objezd památkové rezervace je řešitelný levným lokálním obchvatem Letné, vedeným po okraji rezervace a nikoli velkokapacitním propojením Strahovského tunelu s proseckou radiálou.

Naše sdružení vítá dokončení tunelového obchvatu centrálního Smíchova, jeho vybudované stavební řešení však považuje pro tento účel za neúměrně náročné. Naší snahou bylo, aby tunel měl kratší raženou část a aby společně s navazujícím úsekem byl chápán jako vedlejší a méně významná komunikace, která na Zlíchově naváže jako odbočka z budoucí spojnice nadřazených velkokapacitních komunikací Jižní spojky (v pokračování Štěrboholské spojky) a nové radlické komunikace (v pokračování Rozvadovské spojky). Současná podoba řešení na Zlíchově i samotného tunelu Mrázovka však vytváří souvislý radiální tah od Barrandovského mostu k samé hranici památkové rezervace, jakousi „smíchovskou radiálu“. To má ovšem negativní důsledky v tom, že nabízí atraktivní průjezd přímo v pokračování Jižní spojky, a tím zavádí další dopravu do citlivých území: jak do špatně větrané oblasti pod Kesnerkou a ve vyústění košířského údolí na Smíchově, tak do obytných čtvrtí Prahy 6.

Je jistě dobře, že je tunel vybaven řadou bezpečnostních prvků, přesto však nebude pro řidiče bezpečný. Tunel je v síti pražských komunikací dálničního typu, tj. bez úrovňových křižovatek, kde vnitřní (levý) pruh slouží průběžné dopravě a z pravého pruhu se odbočuje. U tunelu Mrázovka je tomu právě naopak. Ve směru s kopce, kde se řidiči řádně rozjedou, levý pruh uprostřed tunelu náhle odbočuje do zatáčky, v níž budou stát vozidla před řízenou křižovatkou. Je to zřejmě ještě horší past na řidiče než ta, která je při sjezdu z Barrandova na most. Naše sdružení prosazovalo ponechání původního řešení s normálním odbočováním vpravo. To však odpovědné osoby (i soudci) překvapivě odmítli (a musejí být nyní připraveni nést spoluodpovědnost za případné havárie). Původní řešení, jehož ponechání jsme prosazovali, bylo totiž levnější a méně pracné, protože obsahovalo menší rozsah náročných ražených částí tunelu.

Musíme odmítnout nepravdivá tvrzení, že záměrem našich odvolání bylo zdržení a zdražení výstavby. Pravý opak je pravdou, naší snahou bylo tunel zlevnit a dodržet přitom obvyklý způsob odbočování. Kdyby odpovědní činitelé naše požadavky přijali, mohl být tunel pořízen podstatně levněji a splňovat všechny základní podmínky pro bezpečný provoz. Zásadně odmítáme, že je nám připisováno značné zpoždění výstavby vlivem našich odvolání. Za toto zdržení jsou ve skutečnosti odpovědné samotné odvolací orgány, které několikanásobně překračovaly předepsané lhůty vyřízení našich odvolání.

Naše sdružení se i nadále bude stavět proti průniku další průjezdné dopravy do obytných území následkem zkapacitňování nového dopravního tahu – smíchovské radiály výstavbou mimoúrovňové křižovatky Malovanka u severního vyústění Strahovského tunelu a ovšem také proti výstavbě dalších městských „dálnic“, na tuto křižovatku navazujících. Jde o severní část tzv. městského okruhu Malovanka – Pelc Tyrolka, který je vlastně trojskou radiálou navazující na proseckou radiálu (v pokračování dálnice D8) a o velkokapacitní břevnovskou radiálu navrhovanou v přímém pokračování karlovarské rychlostní silnice.

V Praze dne 27. srpna 2004
Jiřina Juláková,
předsedkyně sdružení

Další informace poskytne náš člen Jan Klika (jan_klika @ centrum.cz, tel.č. 272_931_092)

[ tisk... ]

Související kauza: městský okruh - dálnice uprostřed města


Další tiskové zprávy

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

3fingers 2003