Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Tiskové zprávy

Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 05. 05. 2006 ] [ Tisková zpráva ]

V uplynulých dnech, po neúspěšných pokusech o jednání s investory vstupujícími do prostoru Pankrácké pláně s kontroverzními projekty, podal Ateliér pro životní prostředí správní žalobu proti umístění mohutné komerční stavby „ECE Obchodní a společenské centrum Praha 4 – Pankrác, budova D“ při ul. Hvězdova – na místě nynější známé tržnice.

Proč jsme se postavili proti tomuto záměru? Protože jde o součást soustavné snahy využít povolnosti pražských úřadů a politiků k dalšímu výraznému zahušťování zástavby v lokalitě, jež je již nyní výrazně environmentálně a hygienicky zatížena (zejména hluková zátěž je zde nadlimitní). Pankrácká pláň má být zastavěna jednak velice spornými výškovými budovami, jež jsou v současné době projednávány v sídle UNESCO v Paříži, jednak řadou dalších komerčních budov. „Obchodní a a společenské centrum“ by mělo být vysoké přibližně jako osmipodlažní dům (v nejvyšším místě cca 24 m), má jít o budovu kolosálního půdorysu přibližně 190 x 130 m s obchodními pasážemi, hypermarketem a parkováním na pojížděné střeše (778 stání!).

Jak je v Praze zvykem, nebere se žádný ohled na únosnou míru zatížení území, jež je v lokalitě již nyní dosahována. Nebere se ohled ani na oprávněné zájmy rezidentů z bezprostředně navazujících obytných území, jež přiléhají k stavebním pozemkům „přes ulici“. I pro tuto komerčně velmi zajímavou lokalitu proto platí varování, jež odborník v rámci posuzování vlivů komerčního paláce na nedalekém Budějovickém náměstí adresoval správním úřadům: „...dopravní zátěž v lokalitě Budějovického náměstí představuje pro obyvatele přilehlé obytné zástavby významný zdroj zdravotního rizika, a to jak z hlediska nespecifických účinků hluku, tak i toxických a karcinogenních účinků znečištění ovzduší“ (posuzování vlivů zamýšleného paláce firmy Hochtief, příloha č. 10 k dokumentaci EIA, autor citace: MUDr. Bohumil Havel).

Přetížení území dopravní obsluhou řady zamýšlených komerčních paláců a obchodních zařízení si dokonce vynutilo přepracování celé soustavy komunikací v okolí, aby byla vůbec naděje pojmout tak výrazný vzrůst dopravní zátěže. Toto nové „dopravní řešení“ jsme rovněž napadli správními žalobami. Obdobně byla podána správní žaloba na záměr výškové budovy „EPOQUE Pankrác – bytový dům“ při Milevské ulici, kde odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy usoudil, že přibližně 100 m vysoká stavba obludných rozměrů a tvarů, viditelná na kilometry daleko, není z hlediska zásahu do stávajícího krajinného rázu problémem a je možno ji odsouhlasit.

Jde o výrazně jednostrannou, předimenzovanou komerční exploataci území, kterou umožňuje trapné a nezákonné selhávání orgánů veřejné správy, jež nechrání svěřené veřejné zájmy a pracují stejně jako lokální politické reprezentace ku prospěchu velkých investorských firem, nikoli občanů. K odporu proti tomuto náporu se spojila místní sdružení (Pankrácká společnost, Občanská iniciativa Pankráce) se sdruženími se širším záběrem (Arnika, Ateliér pro životní prostředí). Když se snahy o dojednání kompromisu ze strany stavebníků omezily převážně na prezentaci vlastních projektů bez vůle k jejich redukci a přepracování, byla tato sdružení spolu s místní veřejností nucena soustředit se na odpor proti úřední zvůli a investorské troufalosti.

O dalším vývoji tohoto případu budeme průběžně informovat.

V Praze dne 5.5. 2006

občanské sdružení Pankrácká společnost, zastoupené svým předsedou Zdeňkem Holečkem
Občanské sdružení Občanská iniciativa Pankráce, zastoupené svou předsedkyní Marií Janouškovou
občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, zastoupené zmocněncem Dr. Petrem Kužvartem
Arnika – Centrum pro podporu občanů, zastoupené Martinem Skalským

Informace: Eva Janoušková, tel.č. 261 227 415,
nebo mail: petr.kuzvart@ecn.cz, tel.č.: 241 432 972

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další tiskové zprávy

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

3fingers 2003