Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Tiskové zprávy

Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 15. 05. 2009 ] [ Tisková zpráva ]

Společná tisková zpráva – Brno, Praha. Liberec, Ústí nad Labem

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, o.s.
Vídeňská č. 270/60, 639 00 Brno

Ateliéru pro životní prostředí


Ve středu 13. května 2009 v podvečer se v budově Národního muzea na Václavském náměstí konala panelová diskuse o opravě Karlova mostu v Praze z hlediska plnění povinností vlastníka, tedy hl. m. Prahy, a státní správy, tedy pražského magistrátu (MHMP). Navzdory včasnému doručení pozvánek se nikdo za město ani za magistrát nedostavil. Pouze ze sekretariátu MUDr. Pavla Béma přišla omluva e-mailem. Šéf památkové péče v Praze se ani neobtěžoval ozvat. Přitom šlo právě o ně! V diskusi zazněly informace nejen o kontrolních zjištěních Památkové inspekce MK, řada dalších důležitých poznatků, ale bylo konstatováno, že navzdory zjištěným a zdokumentovaným hrubým nezákonnostem oprava pokračuje po půl roce od skončení kontroly nerušeně dál stejně špatně a nekvalitně, jako před kontrolou!

Na diskusi se sešli inspektorka Památkové inspekce MK, zástupce Národního památkového ústavu (NPÚ) i soudní znalec, který posuzoval nekvalitní kamenické a zednické práce na zábradlí mostu. Profesionální památkářka zde představila stručný přehled historických mostů, jež byly u nás v poslední době opravovány, někdy dokonce s využitím tradičních technologií. Profesionál zaměřený na tradiční stavební řemesla vysvětlil, proč jsou technologické postupy používané na mostě špatné, škodlivé a k čemu povedou.

jakékoli specializace na průzkum či řemeslnou obnovou památek. Dodavatel je stavební firmou, jež opět nemá zaměření na řemeslnou obnovu památek ani náhodou. Subdodavatel, který opravuje parapetní zábradlí mostu, sice na památkách dělá, ale není specializován na kamenické práce. Tato firma nezaměstnává proto trvale žádné kameníky. Tyto řemeslníky si najímá v podstatě jako brigádníky. Pohovory s těmito řemeslníky na místě samém bylo zjištěno, že neznají důležitou expertizu kamenů provedenou Universitou Karlovou a že nerozeznají ani druhy pískovce, ze kterého byl most převážně zhotoven a v průběhu věků opravován!

Siegl ve svém působivém expozé, základní problém je v tom, že se zde provádí běžná soudobá průmyslově pojatá stavební činnost, jež nemá se žádoucí řemeslnou obnovou nejproslulejší národní kulturní památky v této zemi nic společného. Oprava totiž musí probíhat zcela odlišným, kvalitním řemeslným způsobem!

byla hrubě poškozena a že vinou vlastníka i úředníků došlo k nevratnému zániku informací nevyčíslitelné hodnoty. Řada hrubých pochybení je dokumentována jak soudní expertizou, tak i kontrolním protokolem. A viníci mlčí. Stejné osoby a firmy, jež nedozírné škody již způsobily, pokračují nerušeně ve své zhoubné činnosti! A vedení města nedělá nic. A úředníci město nepokutují, ač jsou k tomu podle zákona povinni. O nějakém úsilí o nápravu nemůže být řeči – s čestnou (a bohužel pozdní) ale bezmocnou výjimkou NPÚ, jehož nové vedení má zjevně dobrou vůli zachránit, co se ještě dá, ale může jen navrhovat, nemá žádné úřední pravomoci ke zjednání nápravy! Zatím však nevyměnilo ani svého odpovědného památkáře, který vše spoluzavinil! Vedení města je zjevně zcela v klidu a mlčí. A magistrát také! Zhoubná aktivita pokračuje... .

Jde o velmi troufalou, hluboce odsouzeníhodnou a trestuhodnou úřední, politickou i odbornou ignoranci. Proto ( jak vyplynulo z diskuse) je nutno   b e z   p r o d l e n í

  1. přerušit stavební práce a plně uplatnit nároky z odpovědnosti za škody a vady těchto prací,
  2. zahájit stavebně historický průzkum (SHP) a do jeho dokončení zachovat všechny z mostu vyňaté kameny (pokud již nebyly zničeny, což se bohužel v řadě případů stalo),
  3. poté revidovat prováděcí projekt na základě poznatků z SHP a nechat jej odsouhlasit památkáři,
  4. teprve pak pokračovat v opravě mostovky a parapetního zábradlí Karlova mostu,
  5. náležitě podle zákona potrestat město jako prokazatelného pachatele správních deliktů,
  6. vyvodit osobní odpovědnost politiků a úředníků včetně odpovědného pracovníka NPÚ!

O dalším vývoji tohoto skandálního případu budeme průběžně informovat.

ing.arch.Dana Novotná, novotna.dan@seznam .cz
JUDr. Petr Kužvart, petr.kuzvart@ecn .cz

[ tisk... ]

Související kauza: Karlův most - oprava nebo jeho ničení?


Další tiskové zprávy

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

3fingers 2003