Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

městský okruh - dálnice uprostřed města

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 01. 1997


Výstavbou městského okruhu (a vůbec dopravou v Praze) se zabývá Koalice SOS Praha, která v k tomu realizuje projekt "Dopravní alternativa".

Tento "projekt" města je problematický z mnoha důvodů
- výstavba dálnice přímo centrem Prahy
- za hromadu miliard, které schvátí několik tradičních firem
- a obyvatelům tak zhorší ovzduší, přeruší pěší cesty a zohyzdí okolí...

Nejprve SILNIČNÍ OKRUH a teprve pak městský !!!
V dubnu 2004 jsme vyzvali pražského primátora Pavla Béma a pražskou radu, aby učinili kroky vedoucí ktomu, že nedojde k výstavbě severozápadní části městského okruhu dřív, než bude postavena odpovídající část Silničního okruhu - důvod je prostý, bez existence silničního okruhu se na městský okruh stáhne všechna tranzitní doprava a naroste vnitroměstská, čímž dojde k podstatnému zhoršení situace ve městě. Podrobněji viz naši výzvu primátorovi a radním (19 kB);

výstavba městského okruhu se skládá z mnoha jednotlivých "kauz", zabýváme se těmito:

 • - tunel Mrázovka
 • - mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Malovanka;
  Ateliér se nyní účastní stavebního řízení v této věci a řízeních souvisejících (např. o povolení kácení dřevin).
  Územního řízení, které proběhlo v roce 2000, se účastnila Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ta také podala žalobu proti rozhodnutí Miniterstva pro místní rozvoj, kterým zamítlo odvolání STUŽe proti rozhodnutí o umístění této stavby. Soud dosud nerozhodnul.
  Podrobnější informace najdete na stránce věnující se přímo této křižovatce.
 • - systém tunelů pod Stromovkou
  ke koncepci cedení dopravy v severozápadním okolí centra Prahy jsme vydali toto stanovisko (9 kB); zabývá se nejen tunely pod Stromovkou, ale také vyvolanými problémy v okolí.
 • - výstavba obří křižovatky na Letné
 • - na "městský okruh" navazující radiály
  k tomuto temátu viz naše tři tiskové zprávy: (9. 11. 2002.), (13. 11. 2002.), (17. 11. 2002.)

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003