Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
fond T-Mobile

právní poradna
pro obyvatele Městské části Prahy 11

ve věcech ochrany životního prostředí


kontakty na poradnu:
e-mail: atelierzp@volny.cz
tel: 222 361 255 nebo 241 432 972


V rámci této poradny poskytujeme bezplatné právní poradenství obyvatelům Městské části Prahy 11 — v oblasti možností účasti na rozhodování, zejména v oblasti umísťování a povolování staveb a projednávání záměrů s vlivem na životní prostředí.

Cílem poradny je zvýšit schopnosti obyvatel Prahy 11 k ochraně životního prostředí v místě jejich bydliště.

Dotazy do poradny nám zasílejte e-mailem na adresu sdružení atelierzp@volny.cz nebo zatelefonujte; v případě potřeby je možno si domluvit osobní konzultaci v kanceláři sdružení.


Pro zvýšení informační hodnoty jsme vytvořili informační databázi - můžete v ní sami vyhledávat potřebné informace či vzory podání.

Dále, pro snazší aplikaci zveřejněných vzorů podání a jiných právních materiálů zde paralelně zveřejňujeme vybrané kauzy, "case studies", na kterých je prakticky vidět, jak s danými materiály pracovat a jaká je jejich využitelnost a dopad na ochranu životního prostředí.


Proč...?

Problémem Prahy 11 (podobně jako i dalších částí Prahy) je snaha developerů zastavět skoro každé "volné" místo - a to často na úkor veřejných prostorů a zeleně (ať už udržované jako jsou stávající parky a rozptylové plochy, tak "divokých" náletů); Viz odkaz na sporné projekty na stránkách sdružení Hezké Jižní Město.

Obyvatelé přitom mají možnost se účastnit v rozhodovacích procesech a mohou se tak pokusit o ochranu těchto ploch (anebo alespoň se snažit o prosazení podmínek pro jejich zástavbu). Tato účast je využívána málo a ne příliš efektivně - to zejména z důvodu, že většina obyvatel nemá znalosti o svých právech a možnostech účasti na rozhodování, územním plánování a přístupu k informacím (včetně soudní ochrany těchto práv).


tento projekt byl v období listopadu 2010 až listopadu 2011 podpořen nadací VIA z Fondu T-Mobile

3fingers 2003