Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Vedle níže zveřejněných dotazů a odpovědí naleznete informace o možnostech ochrany životního prostředí (především účastí na rozhodování) také v naší informační databázi - můžete v ní sami vyhledávat potřebné informace či vzory podání.

Dále, pro snazší aplikaci zveřejněných vzorů podání a jiných právních materiálů zde paralelně zveřejňujeme vybrané kauzy, "case studies", na kterých je prakticky vidět, jak s danými materiály pracovat a jaká je jejich využitelnost a dopad na ochranu životního prostředí.1. zajímá mne jak chránit stromy před kácením

2. Kdy nejpozději musím uplatnit námitku podjatosti pracovníka stavebního úřadu?

3. Má zastupitelstvo právo omezit občana ve vystoupení k bodu rozpočet obce časovým limitem?

4. Požádalá jsme o infomování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Úřad nás ale odmítl informovat o zamýšlených zásazích s tím, že se o nich nevede správní řízení, ve kterém bychom byli účastníky... Z toho dovuzuje, že nemá povinnost nás ani o nich informovat. Je tento postup zákonný?

5. Co máme dělat, když nám úřad namísto informace o zahájeném řízení (podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny) posílá jen číslo jednací vedeného řízení a nic víc?

6. Jak postupovat, aby na určitém území byl vyhlášen přírodní park?

7. Je možné nějakým způsobem vyřadit pozemek u vlastního domu z honitby?

8. je možno změnit vydané stanovisko EIA?

9. stavení úřad omítá účast našeho sdružení v řízení o odstranění stavby. Co můžeme dělat?

10. Uvažuji o zakoupení amerického sklípkana Brachypelma vagans. Dozvěděla jsem se, že spadá do režimu Washingtonské úmluvy -CITES. Co musím udělat, abych ho mohla legálně chovat?

11. Soused kupuje stará auta, skladuje je na zahradě, tam je i spravuje a pak prodává. Z těch aut vytéká olej a jiné kapaliny, sice pod auta podkládá vaničky, aby to jímal, ale ne vše zachytí. Máme vodu ze studny na vlastní zahradě a obáváme se, že může být kvůli tomu kontaminovaná. Kdo s tím může něco dělat?
3fingers 2003