Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
O nás

Ateliér pro životní prostředí, o.s.
právní forma: občanské sdružení, IČ: 69347760
statutární orgán - předseda: Ing. Jan Klika

adresa: Ve svahu 1, 147 00, Praha 4 - Podolí
e-mail:atelierzp@volny.cz
telefon: 241 432 972

zde jsou naše aktuální stanovy strana 1 strana 2 strana 3 strana 4
(ve verzi po poslední změně schválené členskou schůzí dne 26. června 2007)

bankovní spojení: číslo účtu 240 0000 367/ 2010
vedený u Fio banky, a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21


AŽP je kolektivním členem Společnosti pro trvale udržitelný život - STUŽ.
AŽP je dále členem Zeleného kruhu a Koalice SOS Praha


AŽP je dále členem Oborové platformy ekologických nevládních organizací
Zde jsou pravidla fungování oborové platformy ve znění přijatém na jarním oborovém setkání ekologických NNO, které se uskutečnilo 24. května 2011 v Praze.

Na podzim roku 2005 Ateliér přistoupil k "Etickému kodexu ekologických organizací"
jeho "pdf" verze [z 26. 10. 2005] je zde.

Na členské schůzi konané v úterý 26. června 2007 přistoupil AŽP k "Pravidlů transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů" (zkráceně "Pravidla transparentnosti NNO"). Tato pravidla transparentnosti NNO přijaly členské organizace oborové platformy Zeleného kruhu na svém jarním oborovém setkání konaném 4. května 2007.
zde jsou zveřejněna aktuální pravidla transparentnosti NNO, a "pdf" verze dokumentu [z 4.5.2007] je zde


Projekty Ateliéru pro životní prostředí podpořili: Nadace Partnersrví, Nadace Open Society Fund Praha, do konce roku 2002 a v roce 2004 nás podporovalo Ministerstvo životního prostředí a od roku 2004 Nadace VIA. Dále jsme se podíleli na projektech financovných ministerstvem životního prostředí Nizozemského království a nadací "Rockefeler Brothers Fund".

výroční zprávy:
- za rok 2007 přehled hospodaření, povšechné informacea popis aktivit;
- za rok 2005 přehled hospodaření, povšechné informacea popis aktivit;
- za rok 2004 přehled hospodaření, povšechné informacea popis aktivit;
- za rok 2002 přehled hospodaření, povšechné informacea popis aktivit;
- za rok 2001 přehled hospodaření, povšechné informacea popis aktivit,
(tato zpráva za rok 2001 obsahuje i stručný popis činnosti AŽP od založení v roce 1999 až do konce roku 2000)

cíle

Hlavními cíli Ateliéru pro životní prostředí (dále AŽP) jsou:
* ochrana přírody a krajiny
* ochrana živoního prostředí
* ochrana veřejného zdraví v urbanizovaných oblastech
* zachování kulturních a památkových hodnot sídel a krajiny
* spolupráce s regionálními i lokálními partnery, zejména za účelem naplňování lokální Agendy 21
* podpora místních občanských sdružení, jimž poskytuje konzultace a zprostředkuje expertní služby
* účast ve správních řízeních a rozhodovacích procesech, jimiž mohou být dotčeny ochrana přírody, krajiny, veřejného zdraví a památek

pracovní náplň:

Koordinace skupiny sestávající z právníků, architektů urbanistů, dopravních inženýrů, krajinářů, památkářů a přírodovědců, která se systematicky zabývá praktickou aplikací zákonů 114/92 Sb., 244/92 Sb., 100/2001 Sb., 123/98 Sb. a dalších a na základě svých vlastních zkušeností rozšiřuje do veřejnosti povědomí o možnostech uplatnění názoru a zájmu občana při správních řízeních, dotýkajících se ochrany přírody a krajiny.

Na základě své pracovní náplně a zkušeností, vede AŽP rozsáhlou informační kampaň, která rozšiřuje znalost o právech občanů účastnit se rozhodovacích procesů, podle zákonů 123/98 Sb., 114/92 Sb., zejména jeho § 70, zákona 244/92 Sb a zákona 106/99 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2000.

Tuto informační kampaň s podrobným návodem k racionálnímu jednání provádíme formou
* seminářů pro občanská sdružení,
* výcvikem občanů v monitorování úředních desek a vyhodnocení jejich obsahu, názorné publikace se vzory potřebných písemných podání, s návodem na zakládání občanských sdružení, podmínek petičních akcí, vzory přihlašování ke správním řízením,
* vydávání separátů poskytujících návody jak jednat s úřady a vydávání informačních letáků.

Abychom podpořili možnost veřejnosti podílet na se ochraně životníhoprostředí (například účastí na rozhodování, přístupem k informacím atd.) snažíme se o příznivé legislativní prostředí - z toho důvodu sledujeme činnost vlády a Parlamentu České republiky a připomínkujeme projednávané návrhy zákonů.

3fingers 2003