Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Projekty

fond T-Mobile Právní poradna pro obyvatele Prahy 11
ve věcech ochrany životního prostředí

V rámci této poradny poskytujeme bezplatné právní poradenství obyvatelům Městské části Prahy 11 — v oblasti možností účasti na rozhodování, zejména v oblasti umísťování a povolování staveb a projednávání záměrů s vlivem na životní prostředí.

Cílem poradny je zvýšit schopnosti obyvatel Prahy 11 k ochraně životního prostředí v místě jejich bydliště.

Více informací o projektu se dozvíte přímo na stránce poradny

tento projekt byl v období listopadu 2010 až listopadu 2011 podpořen nadací VIA z Fondu T-Mobile


sledování kauz v Praze - spolupráce s o.s. PragueWatch

Ateliér již léta sleduje úřední desky (a jiné veřejné zdroje) a vyhledává na nich potenciálně nebezpečné aktivity (stavební - developerské, kácení, prodeje obecních nemovitostí a pod.), a k nim zejména informace o zahájení řízení, o vydání rozhodnutí atd. Takto získané informace rozesíláme zájemcům - hlavně aby mohli včas reagovat a - což je nejefektivnější - účastnit se předmětných řízení.

V roce 2010 jsme se domluvili s občanským sdružením PragueWatch na spolupráci na jejich projektu informačního webu. Poté, kdy o.s. PragueWatch spustilo svou mapu kauz, začali jsme vyhledané informace - výběr důležitých a aktuálních informací z pražských úředních desek - umísťovat na tuto mapu. Vedle toho je samozřejmě dál rozesíláme "tradičně", mejlem.

Projekt sdružení PragueWatch podpořila nadace OSF, Ateliér se na jeho realizaci podílel v období září 2010 až srpen 2011 jako dodavatel výběru důležitých a aktuálních informací z pražských úředních desek.


nadace OSF

legislativní aktivity

v rámci tohoto projektu se snažíme o ovlivnění legislativního prostředí tak, aby bylo příznivé pro ochranu životního prostředí, přístupu k informacím, účast veřejnosti na jeho ochraně a trasparentním výkonu státní správy a samospráva a také pro soudní ochranu předchozích práv.

Ministerstvo životního prostředí

Tento projekt podpořili
v letech 2005, 2007 a 2008 nadace OSF
a v letech 2002 a 2004 Ministerstvo životního prostředí


Transparentní samospráva
realizace: březen - květen 2006

Projekt "Transparentní samospráva" včetně přípravy elektronické příručky finančně podpořil Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF.
Projekt byl kofinancován z prostředků Nadace Open Society Fund Praha.

Donoři nenesou žádnou odpovědnost za obsah příručky.

Občanské sdružení Oživení ve spolupráci s Ateliérem pro životní prostředí Ekologickým právním servisem a Otevřenou společností vydalo příručku Transparentní samospráva:
- první díl obsahuje metodiku vytváření protikorupční strategie a popis 40 protikorupčních opatření a
- druhý díl je výkladem sporných pasáží nového správního řádu, tedy výkladem směřujícím k vyšší transparentnosti správních řízení.

Příručka je v elektronické podobě ze ke stažení na stránkách projektu a zároveň ji zájemci mohou zdarma získat v tištěné podobě + cd-rom, stačí napsat adresu a požadovaný počet kusů k zaslání - o výtisky pište do kanceláře Oživení ve Sněmovní 7, Praha 1, bezkorupce@bezkorupce.cz, tel: 257 531 983 - případně si ji mohou v kanceláři Oživení vyzvednout osobně.

Další informace naleznete také zde


nadace OSF

SEPARÁTY

tj. vydáváním řady separátů zabývajících se různými otázlami možnosti občanů (v rámci sdružení) se účastnit na ochraně životního prostředíve svém okolí. Zatím jsme vytvořili následující separáty

Tento projekt podpořili
Ministerstvo životního prostředí v letech 2002 a 2003 nadace OSF
a v letech 2002 a 2004 Ministerstvo životního prostředí
Nadace Partnerství

VYHLÁŠKA O ZELENI

tvorba návrhu obecní vyhlášky o zeleni (ochrana zeleně, její rozšiřování, její zohlednění ve stavebních projektech atd.).

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství


nadace OSF

POMOC OBČANŮM

v rámci tohoto projektu poskytujeme pomoc občanským sdružením i občanům s problémy ochrany životního prostředí - zejména obrana před škodlivými stavebními zásahy a ochrana zeleně (dřevin)

Nejčastěji kladené otázky jsou zodpovězeny na našich stránkách v části poradna,
Ministerstvo životního prostředí nestačí-li taková pomoc, lze si s námi sjednat osobní schůzku, viz kontakty

Tento projekt podpořili
v letech 2002 a 2003 nadace OSF
a v letech 2002 a 2004 Ministerstvo životního prostředí

3fingers 2003