Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

River city Prague

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 06. 2002


Nová výstavba v průtočném záplavovém území. Stavební úřad (odbor územního rozhodování) umístil novou stavbu pár metrů od toku Vltavy přes to, že se v srpnu 2002 jasně ukázalo, že se při povodni jedná o průtočné záplavové území (parcela č. , k.ú. Karlín). Jednoznačně tím porušil zákon o vodách č. 245/2001 Sb. Výstavba natomto místě je škodlivá neboť: - zmenšuje se průtočný profil a zabírá prostor pro rozliv (který by v případě vytvoření parku na tomto místě nezanechal skoro žáné škody) a v důsledku toho dojde ke zvednutí hladiny proti proudu, ve Starém Městě a Malé Straně; - vytváří se přehrada podél staríého Karlína, která v případě jeho zaplavení zpomalí odtékání vody Této kauze jsme se s cílem zabránit zástavbě dosud zelených Vltavských břehů, které mohou sloužit pro bezpečný rozliv zvednuté vody začali věnovat již v červnu roku 2002.

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003