Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

Prosecké skály

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 01. 2000


Na jih od ulic "Na vyhlídce" a "U prosecké školy" končí pískovcová plošina, tato oblast je doslova provrtána přírodními štěrbinami a hlavně lidmi vykopanými šachtami a slojemi. Jedná se o chráněné území - je zde vyhlášena přírodní památka "prosecké skály" (vyhláškou hl. m. Prahy č. xx/yy).

Přesto, že se jedná o poddolované území; přesto, že je (oficiálně) chráněno, snaží se skupina lidí o výstavbu domů v něma konečně a to i s rizikem, že se tyto domy propadnou, popraskají (viz foto existujícího objektu na severním okraji území) a vědomím, že při výstavbě zničí toto chráněné území (propady kvůli popojíždění těžkou technikou, přímé zničení při hloubení a betonování základů).

Stavební úřad městské části Prahy 8 přitom dělá vše, aby toto ničení umožnil - kupříkladu po několik týdnů nijak nereaguje na skutečnost, že bylo zrušeno rozhodnutí odboru životního prostředí (dávající souhlas s vydáním stavebního povolení) a neobnovil stavební řízení a nechává jednotlivé stavebníky v poddolovaném území kopat základy...

Stavební úřad touto svou nečinností toleruje nezákonnou (nepovolenou) výstavbu v chráněném území (jeho ochranném pásmu).

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003