Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

územní plán velkého územního celku okresu Benešov

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 01. 2001


Projednávání územního plánu velkého územního celku okresu Benešov probíhá již několik let. Ateliér pro životní přostředí se účastní opakovaného projednávání konceptu, probíhajícího vroce 2001, kdy bylo projednávání proé nesouhlas Ministerstva životního prostředí přerušeno. Koncept byl dán k dopracování tj, doplnění všech varinat komunikace R3/D3 i mimo území okresu až k silničnímu okruhu kolem Prahy.

Problematika umístění variant R3/D3 je společná pro koncept VÚC okresu Benešov i pro návrh ÚP VÚC Pražského regionu. Přístup státních orgánů k projednávání varinat umístění této komunikace je do značné míry pochybný, blíže viz naše tisková zpráva z 12. 11. 2003.Současně s projednáváním územního plánu probíhá i posouzení vlivů na životní prostředí tohoto plánu (včetně různých variant R3/D3). Veřejné projednání konceptu VÚC okresu Benešov proběhlo 11. 11. 2003. Termín k podání námitek a připomínek byl 11. 12. 2003. Naše sdružení podalo tyto připomínky (39 kB). Podle našich informací podala podobné připomínky i řada obcí, měst, občanských sdružení a vlastníků dotčených nemovitostí.

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003