Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Legislativa

horní předpisy

soubor několika zákonů a jejich proáděcích vyhlášek (a nařízení vlády), zejména:
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
vyhláška č. 617/1992 Sb. o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů


Ministerstvo životního prostředí připtavilo novelu horního zákona, zákona ogeologických pracích (a některých dalších předpisů). Text návrhu ministerstva je ke stažení na této stránce MŽP.

Navrhovaná novela je kompromisem mezi původním návrhem MŽP a jinými rezorty (hájícími prospěch těžebních společností).


text

Seznam zákonů

horní předpisy
nový občanský zákoník
památková peče
účast veřejnosti --- téma procházející skrze celý právní řád

3fingers 2003