Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: Co máme dělat, když nám úřad namísto informace o zahájeném řízení (podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny) posílá jen číslo jednací vedeného řízení a nic víc?
Odpověď: nejprve otázka s více podrobnostmi:

Dobrý den, jsme nově vzniklé Občanské sdružení. Po registraci na Ministerstvu vnitra jsme vznik sdružení oznámily na zdejším magistrátu města se žádostí, abychom byli informováni o všech správních řízeních, které budou na území města vedeny.

Na naši výzvu reagoval Odbor životního prostředí magistrátu, ale jen informací, že nám dle § 76, odst. 4, zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků oznamuje v souladu s § 70 zákona zahájení níže uvedených správních řízení včetně zamýšlených zásahů, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny:
čj. OŽP/SZE/1.1368/04 a
čj. OŽP/SZE/1.2304/04.

Takových (nic neříkajících) oznámení jsme převzali již asi 5 a tak jsme požadovali konkretní písemnosti k uvedeným číslům jednacím, avšak zatím bez úspěchu. I nadále chodí jen strohé oznámení čj. Tento odbor nám evidentně nechce informace sdělovat a chová se tak že jednoduchými oznámeními bez konkrétních správních řízení je pro něj povinnost naplněna.

Poraďte, jak se domoci požadovaných informací.


a nyní odpověd:

Je nutno požadovat, aby informace o zahajovaném řízení byla srozumitelná. Tedy slovní vyjádření, o co jde, na jakých pozemcích, pod jakym č.j. Jinak není naplněn zákon. Proto bych být Vámi napsal stížnost k tajemníkovi úřadu, aby zjednal nápravu.

S pozdravem

V Podolí, 17. 6. 2004
JUDr. Petr Kužvart

Doplňuji JUDr. Kužvarta:

Je též možné hlásit se do všech řízení dle č.j. - oznámit svojí účast v řízení do 8 dnů poté, co Vám oznámení dojde (abyste měli postavení účastníka řízení a mohli nahlížet do správního spisu k dané věci) a chodit nahlížet do spisu s tím, že musíte vlastně zjistit, o co jde, když Vám to úřad neposlal v oznámení.
Je pravděpodobné, že úřad toto přestane bavit a bude Vám pak posílat podrobnější oznámení, abyste si již na jeho základě mohli rozmyslet, čím se zabývat a do jakého řízení se hlásit.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Tošner
V Podolí, 23. 6. 2004

[ tisk... ]

3fingers 2003