Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: Požádalá jsme o infomování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Úřad nás ale odmítl informovat o zamýšlených zásazích s tím, že se o nich nevede správní řízení, ve kterém bychom byli účastníky... Z toho dovuzuje, že nemá povinnost nás ani o nich informovat. Je tento postup zákonný?
Odpověď: Není --- právo být informován je jedním právem a právo účastnit se správních řízení je právem druhým.

Právo být informován (§ 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v sobě zahrnuje informování o
1) zamýšlených zásazích
a 2) zahajovaných řízeních
ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (toto je společná podmínky).

Právo účasti podle § 70 odst. 3 se pak týká správních řízení - a výslovně neobsahuje účast na postupu týkajícím se "zamýšleného zásahu"

Zužování práva na informování podle odstavce 2 výkladem s odkazem na odstavec 3 je nezákonné. Porušování zákonů úřady však není nic neobvyklého.
Zde je pro ukázku sdělení Orgánu ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, který taky tímto způsobem porušuje zákon: 1. strana 2. strana

A zde je odpověď zaslaná naším sdružením - obsahuje podrobnmý výklad k této "problematice" vypracovaný JUDr. Petrem Kužvartem (problematický není výklad ale příliš časté porušování zákona úřady).

Jsme zvědavi, jaká nám přijde od magistrátu odpověď. Náš výklad jsme dále zaslali JUDr. Prchalové na MŽP a Mgr. Vondráčkové na Ministerstvo vnitra.

v Podolí 7. 7. 2006
Pavel Černohous

[ tisk... ]

3fingers 2003