Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: Uvažuji o zakoupení amerického sklípkana Brachypelma vagans. Dozvěděla jsem se, že spadá do režimu Washingtonské úmluvy -CITES. Co musím udělat, abych ho mohla legálně chovat?
Odpověď: Poznámka - následující odpověď platí pro případy splňující obě uvedené podmínky:
- pro nákup v rámci republiky, tj. že ne pro dovoz zvířete či rostliny ze zahraničí,
- pro případ, kdy exemplář chráněného druhu kupuje fyzická osoba a ne přitom k výkonu podnikatelské činnosti.


Odpověď je platná i pro jiné druhy uvedené v seznamu CITES !

Všechny druhy uvedeného rodu sklípkanů podléhají registraci podle § 23 zákona č. 16/1997 Sb. (o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů - provádí úmluvu CITES), nejedná se přitom o druh, který by z povinnosti registrace byl vyloučen vyhláškou č. 82/1997 Sb. (příloha č.8).

- Proto, kupujte jen od prodejce, který bude mít viditelně u jedinců označení "CITES, druh podléhající registraci" a zároveň Vám při prodeji předá registrační list k danému jedinci (povinnosti stanovené § 23 zákona).

- Dále se ujistěte, jestli v případě, že se jedná o dovezený exemplář bylo vydáno rozhodnutí o tom, že identifikační označení (§ 20 odstavec 5) daného exempláře není třeba (a chtějte jeho kopii) a v případě, že musí být označen (což u sklípkanů nepředpokládám) zkontrolujte, jestli exemplář skutečně označen je.

- Vaší povinností je pak bez zbytečného odkladu hlásit změny týkající se registrovaného exempláře (tj. jako první změnu už samu skutečnost, že jste jej koupila, dále přírustky/ potomstvo, jeho úhyn atd.). Registraci (a příjem hlášení o změnách) provádí krajský úřad podle místa Vašeho trvalého bydliště.

V případě, že byste koupila neregistrovaný exemplář (tj. byste nebyla schopna prokázat jeho nabytí v souladu se zákonem), mohl by Vám být odebrán podle § 27 zákona.

V případě, že nesplníte povinnost hlásit změny, jedná se o přestupek podle § 25 odstavce 1 písmene e) a může Vám za něj být uložena
pokuta až do výše 100 000 Kč.

Dále Vás upozorňuji na omezení vyplývající z ustanovení § 8 zákona č. 16/1997 Sb..

V Podolí 22. dubna 2003
Mgr. Pavel Černohous

[ tisk... ]

3fingers 2003