Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: stavení úřad omítá účast našeho sdružení v řízení o odstranění stavby. Co můžeme dělat?
Odpověď: Stavební úřad se mýlí - občanské sdružení, splní-li zákonné podmínky (existence, ochrana přírody a krajiny jako hlavní cíl podle stanov, oznámení účasti v řízení - podrobněji viz separát 2.4 Účast veřejnosti ve správních řízeních) je účastníkem řízení o odstranění stavby.

Je sice pravda, že zákon v ustanoveních určující okruh účastníků územního a stavebního řízení obsahuje výslovný odkaz, že "účastníkem… je dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává" a naopak v ustanovení § 97 vymezujícím okruh účastníků některých dalších řízení vedených podle stavebního zákona (řízení podle § 85 až § 96 a mezi nimi i řízení o odstranění stavby) tento odkaz neobsahuje, ale to nijak nevadí --- z neexistence odkazu nelze usuzovat na neplatnost (vůči stavebnímu zákonu speciálnímu) ustanovení § 70 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobnější odůvodnění viz rozbor účast občanských sdružení v řízeních o odstranění staveb

A jak má tedy občanské sdružení v takové situaci postupovat?
--- jestliže se sdružení o takovém řízení dozvědělo ještě před vydáním rozhodnutí, ať oznámí svou účast;
--- jestliže se sdružení o takovém řízení dozvědělo až po vydání rozhodnutí (a s vydaným rozhodnutím nesouhlasí), pak ať podá odvolání spojené s oznámením účasti a žádostí o doručení (viz separát "2.2 Jak má postupovat občanské sdružení, jestliže bylo zcela opomenuto v řízení")

V obou případech doporučují doplnit podání o odůvodnění vycházející z rozboru účast občanských sdružení v řízeních o odstranění staveb

Na Vinohradech 12. června 2003
Mgr. Pavel Černohous

[ tisk... ]

3fingers 2003