Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

MÚK Malovanka

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 01. 2000


Výstavba mimoúrovňové křižovatky "Malovanka" na severním vyústění strahovského tunelu. Další směry této křižovatky jsou
na severovýchod ulicí Patočkovou mezi Střešovičkami, Ořechovkou a Hradčanami na Dejvice;
na západ ulicí Patočkovou doprostřed Břevnova

proti výstvbě této křižovatky jsme proto podnikli následující kroky:
  1. účast v územním řízení (Zelený kruh, STUŽ), požadovali jsme posouzení vlivu této stavby na životní prostředí, tento požadavek byl stavebním úřadem nezákoně ignorován
  2. žaloba proti vydanému územnímu rozhodnutí
  3. účast ve stavebním řízení
  4. účast v řízeních o povolení kácení dřevin (je vedeno několik řízeníé vedle sebe - jedná se o kácení na více parcelách), proti vydaným povolením se Ateliér odvolal (obě odvolání jsme podali 18. 5. 2004):
    odvolání proti povolení kácení pro zařízení staveniště 1 (14,4 kB);
    odvolání proti povolení kácení pro zařízení staveniště 2 (13 kB);

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003